Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

POČELA JAVNA RASPRAVA O EKOLOŠKIM ZAKONIMA


Javna rasprava o nacrtima: Zakona o zaštiti životne sredine, Zakona o zaštiti prirode i Zakona o upravljanju otpadom je počela i trajaće do 19. novembra 2013.Nadležno ministarstvo je na svom sajtu uputilo poziv svim zainteresovanim institucijama i pojedincima da učestvuju u javnoj raspravi i dostave svoje predloge.

Jedna od novina u nacrtu Zakona o zaštiti životne sredine odnosi se se na osnivanje budžetskog fonda koji će početi da funkcioniše 1. januara 2014. godine. Novine se odnose i na osiguranje naplate eko taksi, čime će se osigurati redovan priliv novca u budžetski fond.

Novi Zakon o upravljanju otpadom trebalo da obezbedi finansijsku kontrolu tokova koji postoje u upravljanju otpadom, kao i zapošljavanje i kategorizaciju onih koji učestvuju u upravljanju otpadom.

Po završetku javne rasprave, konačne verzije nacrta razmatraće se na sednici Vlade, nakon čega ulaze u skupštinsku proceduru.

Izvor: Vebsajt Privredne komore Beograda, 3.11.2013.