Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

AKTUELNA SLUžBENA MIšLJENJA


  • Ministarstvo finansija i privrede: OPOREZIVANJE POREZOM NA POKLON PRIMANJA U VIDU POKRETNIH STVARI (LEKOVA, INKUBATORA, OPERACIONIH MIKROSKOPA I MEDICINSKE OPREME) KOJE JE KLINIČKI CENTAR SRBIJE PRIMIO BEZ NAKNADE OD FONDACIJA I STRANIH LICA - Zakon o porezima na imovinu: član 14
  • Ministarstvo finansija i privrede: POSTUPANJE DRUGOSTEPENOG PORESKOG ORGANA PO ŽALBI ZATO ŠTO PRVOSTEPENI ORGAN NIJE DONEO REŠENJE U PROPISANOM ROKU - Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji: član 152
  • Ministarstvo finansija: PLAĆANJE POREZA NA PRENOS APSOLUTNIH PRAVA KOD PRENOSA UZ NAKNADU CELOKUPNE IMOVINE PRAVNOG LICA NAD KOJIM JE OTVOREN STEČAJNI POSTUPAK - Zakon o porezima na imovinu: član 38[s6]
Izvor: Paragraf Lex