Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

LISTA INDIKATORA ZA PREPOZNAVANJE SUMNJIVIH TRANSAKCIJA ZA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM PENZIJSKIM FONDOVIMA


Dana 3.10.2013. godine, Uprava za sprečavanje pranja novca je objavila izmenjenu listu indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija za društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima.

LISTA INDIKATORA ZA PREPOZNAVANJE SUMNJIVIH TRANSAKCIJA ZA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM PENZIJSKIM FONDOVIMA

1. Stranka koja je član dobrovoljnog penzijskog fonda je nezaposleno fizičko lice i vrši uplatu doprinosa za sebe po ugovoru o članstvu, isključivo uplaćujući novac, i to jednokratno u velikom iznosu ili sukcesivno na mesečnom, kvartalnom ili polugodišnjem nivou, odnosno prema ugovorenoj dinamici ulaganja.

2. Stranka je fizičko lice koje se obavezalo da uplaćuje novac fondu u korist brojnih članova dobrovoljnog penzijskog fonda, a koja pri tom nisu ni u kakvom srodstvu sa strankom.

3. Stranka, član fonda, domaće ili strano fizičko lice u starosnoj dobi blizu 58 godine, vrši velike uplate novca u dobrovoljni penzijski fond sa najavom da će celokupan ulog povući čim navrši 58 godina (minimalna starosna granica za povlačenje) iako se i dalje očekuje povoljan trend rasta vrednosti investicione jedinice.

4. Stranke obveznici uplate doprinosa - pravna lica, poslodavci ili organizatori vrše velike uplate doprinosa za fizička lica blizu 58 godina starosti sa najavom da će celokupan ulog povući čim navrše 58 godina (minimalna starosna granica za povlačenje) iako se i dalje očekuje povoljan trend rasta vrednosti investicione jedinice.

5. Stranke, domaća i strana fizička kao i pravna lica, odnosno obveznici uplate koja uplaćuju doprinose u dobrovoljni penzijski fond u korist članova fonda koja su vrlo blizu maksimalne starosne granice (70 godina) kada je moguće povlačenje sredstava iz penzijskog fonda.

6. Stranka, član fonda, pokušava da dođe do sredstava iz dobrovoljnog penzijskog fonda pre navršene 58 godine života podnošenjem dokumenata na nerealne iznose za troškove lečenja ili falsifikovanih dokumenata vezanih za trajnu nesposobnost za rad, ne bi li na taj način stekla pravo na povlačenje i raspolaganje sredstvima.

7. Ulaganja doprinosa u korist članova dobrovoljnog penzijskog fonda obavlja pravno lice ili poslodavac za koje je utvrđeno, ili se pretpostavlja, da ne zapošljava članove fonda, niti da su članovi fonda osnivači ili rukovodioci u tom pravnom licu.

8. Stranka koja je član fonda ili želi da zaključi ugovor sa društvom za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom ima lošu reputaciju u društvu.

9. Stranka, član fonda, domaće ili strano fizičko lice uplaćuje doprinose u dobrovoljni penzijski fond u svoje ime, ili u ime određenih članova fonda transferima novca iz banaka sa offshore destinacija ili iz država u u kojima se ne primenjuju standardi u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma ili iz države u kojima su na snazi strogi propisi o poverljivosti i tajnosti bankarskih i poslovnih podataka. Liste tih država se nalaze na sajtu Uprave za sprečavanje pranja novca.

10. Uplate u korist određenih članova vrši novonastalo privredno društvo čije je poslovanje sumnjivo.

Izvor: Vebsajt Uprave za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, 3.10.2013.