Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NEUSTAVNA ODREDBA ZAKONA O ZAŠTITI PRAVA I SLOBODA NACIONALNIH MANJINA: ČLAN 17. STAV 2. U DELU KOJI GLASI: "A MOżE DA OSNIVA I POSEBNE RADIO I TELEVIZIJSKE STANICE KOJE BI EMITOVALE PROGRAME NA JEZICIMA NACIONALNIH MANJINA"


Ustavni sud je na 29. sednici, održanoj 3. oktobra 2013. godine, utvrdio da odredba člana 17. stav 2. Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina ("Sl. list SRJ", br. 11/2002, "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja i "Sl. glasnik RS", br. 72/2009 - dr. zakon), u delu koji glasi: "a može da osniva i posebne radio i televizijske stanice koje bi emitovale programe na jezicima nacionalnih manjina" nije u saglasnosti sa Ustavom. (predmet IUz-27/2011)

 

ZAKON O ZAŠTITI PRAVA I SLOBODA NACIONALNIH MANJINA ("Sl. list SRJ", br. 11/2002, "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja i "Sl. glasnik RS", br. 72/2009 - dr. zakon)

 

Javno obaveštavanje na jezicima nacionalnih manjina

Član 17

Pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo na potpuno i nepristrasno obaveštenje na svom jeziku, uključujući pravo na izražavanje, primanje, slanje i razmenu informacija i ideja putem štampe i drugih sredstava javnog obaveštavanja.

Država će u programima radija i televizije javnog servisa obezbediti informativne, kulturne i obrazovne sadržaje na jeziku nacionalne manjine, a može da osniva i posebne radio i televizijske stanice koje bi emitovale programe na jezicima nacionalnih manjina.

Pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo da osnivaju i održavaju medije na svom jeziku.

Izvor: Redakcija, 3.10.2013.