Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SAOPŠTENJE SA 29. SEDNICE USTAVNOG SUDA, ODRŽANE 3. OKTOBRA 2013. GODINE


Ustavni sud je na 29. sednici odlučio o 6 predmeta, a u predmetima IUz-68/2013, IUo-885/2012 i Už-4733/2011 je odložio razmatranje i odlučivanje.

I U predmetima ocene ustavnosti zakona Ustavni sud je:

- utvrdio da odredba člana 17. stav 2. Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina ("Službeni list SRJ", broj 11/02 i "Službeni glasnik RS", broj 72/09 - dr. zakon), u delu koji glasi: "a može da osniva i posebne radio i televizijske stanice koje bi emitovale programe na jezicima nacionalnih manjina" nije u saglasnosti sa Ustavom. (predmet IUz-27/2011)

II U postupcima po ustavnim žalbama Ustavni sud je:

- usvojio ustavne žalbe u predmetima Už-4384/2010, Už-2374/2012, Už-2526/2012, Už-2944/2012 i Už-2615/2013

- doneo zaključak da Odluku Ustavnog suda Už-1712/2010 od 21. marta 2013. godine dostavi JP "Službeni glasnik Republike Srbije" radi objavljivanja.

Izvor: Vebsajt Ustavnog suda,3.10.2013.