Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PROPISI


 • ODLUKA O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA NAFTOVODA OD SABIRNO OTPREMNE STANICE TURIJA SEVER DO RAFINERIJE NAFTE NOVI SAD SA ELEMENTIMA DETALJNE REGULACIJE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 36/2013)
 • ODLUKA O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE "SLANO KOPOVO" ("Sl. list AP Vojvodine", br. 36/2013)
 • ODLUKA O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE "SUBOTIČKE PUSTARE I JEZERA" ("Sl. list AP Vojvodine", br. 36/2013)
 • ODLUKA O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE "TITELSKI BREG" ("Sl. list AP Vojvodine", br. 36/2013)
 • ODLUKA O OSNIVANJU JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "GRADSKA TOPLANA" ZRENJANIN ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 23/2013 - prečišćen tekst i 29/2013)
 • ODLUKA O OSNIVANJU JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "REZERVATI PRIRODE ZRENJANINA" ZRENJANIN ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 29/2013)
 • ODLUKA O PRISTUPANJU IZRADI STRATEGIJE ODRŽIVOG RAZVOJA GRADA ZRENJANINA ZA PERIOD OD 2014. DO 2020. GODINE ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 29/2013)
 • ODLUKA O PROMENI OSNIVAČKOG AKTA JAVNOG PREDUZEĆA "DIREKCIJA ZA IZGRADNJU I UREĐENJE GRADA ZRENJANINA" ZRENJANIN ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 9/2013 i 29/2013)
 • ODLUKA O TROŠKOVIMA TEHNIČKOG PREGLEDA OBJEKATA ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 1/2011 i 29/2013)
 • ODLUKA O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU GRADA ZRENJANINA I OPŠTINE LEPOSAVIĆ ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 29/2013)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU GRADSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 23/2012, 28/2012 i 29/2013)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU I IMENOVANJU SAVETA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA I OSTVARIVANJE JEDNAKIH MOGUĆNOSTI NA TERITORIJI GRADA ZRENJANINA ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 22/2013 i 29/2013)
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU EVROPSKE POVELJE O RODNOJ RAVNOPRAVNOSTI NA LOKALNOM NIVOU - EVROPSKA POVELJA O RODNOJ RAVNOPRAVNOSTI NA LOKALNOM NIVOU ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 29/2013)
 • ZAHTEV RAZGLEDANJE I PREPIS SPISA
 • ZAHTEV ZA IZDAVANJE KOPIJE PLANA VODOVA
 • ZAHTEV ZA IZDAVANJE LISTA VODOVA
 • ZAHTEV ZA IZDAVANJE UVERENJA O ISTORIJATU PROMENA NA NEPOKRETNOSTI
Izvor: Paragraf Lex