Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA


  • Viši sud u Pančevu: BLAGOVREMENOST TUŽBE ZA NAKNADU ŠTETE NASTALE OBJAVLJIVANJEM NEISTINITE ODNOSNO INFORMACIJE ČIJE JE OBJAVLJIVANJE ZABRANJENO - Zakon o javnom informisanju: član 85
  • Viši sud u Pančevu: DEJSTVO ZAKLJUČENOG VANSUDSKOG PORAVNANJA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I KORISNIKA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI - Zakon o poljoprivrednom zemljištu: član 64
  • Viši sud u Pančevu: NEDOSTATAK PRAVNOG INTERESA ZA UTVRĐIVANJE POSTOJANJA VANBRAČNE ZAJEDNICE - Zakon o parničnom postupku: član 188
  • Viši sud u Pančevu: NIŠTAVOST ODREDBE UGOVORA O DEVIZNOM ZAJMU KOJOM JE U SLUČAJU DOCNJE UGOVORENA KAMATA VEĆA OD DOMICILNE - Zakon o obligacionim odnosima: član 277 stav 2
  • Viši sud u Pančevu: ODBIJANJE SUDA DA ODLUČI O ZAHTEVU STRANKE ZA KOJI JE NADLEŽAN - Zakon o parničnom postupku: član 2 stav 2, član 4 i član 361 stav 2 tačka 7)
  • Viši sud u Pančevu: PROPUST SUDA DA UPOZORI STRANKU NA OBAVEZU PLAĆANJA SUDSKE TAKSE PRI PREDUZIMANJU PRVE PARNIČNE RADNJE - Zakon o parničnom postupku: član 165
Izvor: Paragraf Lex