Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:


• KURSNA LISTA ZA OBRAČUN CARINSKIH DAŽBINA ZA PERIOD OD 3.9. DO 9.9.2012. GODINE
• NEPOSTOJANJE OBAVEZE EVIDENTIRANJA KOD NARODNE BANKE SRBIJE BANKARSKE GARANCIJE PRIBAVLJENE OD NEREZIDENTA PO POSLU IZMEĐU DVA PRAVNA LICA - REZIDENTA
• USLOVI ZA UVOZ NOVIH I KORIŠĆENIH VILJUŠKARA OD STRANE PREDUZETNIKA

Izvor: Paragraf Lex