Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

STUPIO NA SNAGU NOVI ZAKON O ZAŠTITI TOPOGRAFIJA POLUPROVODNIČKIH PROIZVODA


Dana 3. jula 2013. godine stupio je na snagu Zakon o zaštiti topografija poluprovodničkih proizvoda ("Sl. glasnik RS", br. 55/2013). Ova oblast je ranije bila regulisana Zakonom o zaštiti topografija integrisanih kola. Donošenje Zakona o zaštiti poluprovodničkih proizvoda je proisteklo iz potrebe da se poboljša zakonodavni okvir u ovoj oblasti, kao i iz potrebe usklađivanja sa međunarodnim propisima i propisima Evropske unije.

Zakonom o zaštiti poluprovodničkih proizvoda se umesto integrisanog kola štiti poluprovodnički proizvod, te se u potpunosti obezbeđuje zaštita topografija poluprovodnika i omogućava šira zaštita, jer se odnosi na sva električna kola uključujući i ona napravljena od diskretnih komponenata. Osim navedenog, ovim zakonom je, kao i kod drugih zakona iz oblasti industrijske svojine, uvedeno pravo žalbe na odluke Zavoda za intelektualnu svojinu koje se odnose na topografije poluprovodnika, uređeno je dejstvo upisa ugovora o zalozi u registre koje vodi Zavod, propisane su kaznene odredbe za privredni prestup i prekršaj i upotpunjena je građansko-pravna zaštita. Time su stvoreni preduslovi za potpuniju, širu i efikasniju zaštitu poluprovodničkih proizvoda, što je posebno važno za privredne subjekte u oblasti informacionih tehnologija.

Zakon o zaštiti topografija poluprovodničkih proizvoda (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Zavoda za intelektualnu svojinu, 3.7.2013.