Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

AKTUELNA SLUžBENA MIšLJENJA


  • Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija: PRODAJA VINJETA FIZIČKIM LICIMA NA OSNOVU UGOVORA SA OVLAŠĆENOM KOMPANIJOM ZA UPRAVLJANJE AUTOPUTEVIMA I PRODAJU E-VINJETA - Zakon o trgovini: čl. 40 i 41
  • Uprava carina: UNOS/IZNOS HRANE ŽIVOTINJSKOG POREKLA U PUTNIČKOM PROMETU - Zakon o veterinarstvu: član 122
Izvor: Paragraf Lex