Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PROPISI


 • PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU ZA STICANJE OBRAZOVANJA U TROGODIŠNJEM I ČETVOROGODIŠNJEM TRAJANJU U STRUČNOJ ŠKOLI ZA PODRUČJE RADA POLJOPRIVREDA, PROIZVODNJA I PRERADA HRANE ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 1/93, 1/94, 1/96, 2/2001, 5/2002, 10/2006, 5/2011 - dr. pravilnici, 6/2012 - dr. pravilnici, 5/2013 i 11/2013)
 • PRAVILNIK O PLANU I PROGRAMU OBRAZOVANJA I VASPITANJA ZA ZAJEDNIČKE PREDMETE U STRUČNIM I UMETNIČKIM ŠKOLAMA ("Sl. glasnik SRS - Prosvetni glasnik", br. 6/90 i "Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010 i 8/2010 - ispr. i 11/2013)
 • PLAN POSTAVLJANJA PRIVREMENIH OBJEKATA NA JAVNIM POVRŠINAMA U BEOGRADU - PODRUČJE GRADSKE OPŠTINE VOŽDOVAC ("Sl. list grada Beograda", br. 23/2013)
 • PLAN POSTAVLJANJA TEZGI I DRUGIH POKRETNIH PRIVREMENIH OBJEKATA NA JAVNIM POVRŠINAMA U BEOGRADU - PODRUČJE GRADSKE OPŠTINE SAVSKI VENAC ("Sl. list grada Beograda", br. 23/2013)
 • PLAN POSTAVLJANJA TEZGI I DRUGIH POKRETNIH PRIVREMENIH OBJEKATA NA JAVNIM POVRŠINAMA U BEOGRADU - PODRUČJE GRADSKE OPŠTINE ZVEZDARA ("Sl. list grada Beograda", br. 23/2013)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU STALNIH I SEZONSKIH LINIJA U JAVNOM PREVOZU PUTNIKA U GRADSKOM I PRIGRADSKOM SAOBRAĆAJU NA TERITORIJI GRADA KRAGUJEVCA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 19/2009, 39/2009, 16/2010, 20/2010, 35/2010, 17/2011, 19/2011, 21/2011 i 18/2013)
 • REŠENJE O STAJALIŠTIMA U GRADSKOM, PRIGRADSKOM I MEĐUMESNOM SAOBRAĆAJU NA TERITORIJI GRADA KRAGUJEVCA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 53/2012 i 18/2013)
 • ODLUKA O AUTO-TAKSI PREVOZU PUTNIKA NA TERITORIJI GRADA KRUŠEVCA ("Sl. list grada Kruševca", br. 4/2013)
 • ODLUKA O ORGANIZACIJI I FUNKCIONISANJU CIVILNE ZAŠTITE NA TERITORIJI GRADA KRUŠEVCA ("Sl. list grada Kruševca", br. 4/2013)
 • ODLUKA O OSNIVANJU BUDŽETSKOG FONDA ZA PODSTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE GRADA KRUŠEVCA ("Sl. list grada Kruševca", br. 12/2009, 2/2010 i 4/2013)
 • ODLUKA O OSNIVANJU BUDŽETSKOG FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE GRADA KRUŠEVCA ("Sl. list grada Kruševca", br. 11/2009, 12/2009 i 4/2013)
 • ODLUKA O OSNIVANJU JAVNOG PREDUZEĆA "KRUŠEVAC STAN" KRUŠEVAC ("Sl. list grada Kruševca", br. 4/2013)
 • ODLUKA O OSNIVANJU PREDŠKOLSKE USTANOVE "NATA VELJKOVIĆ" U KRUŠEVCU ("Sl. list grada Kruševca", br. 1/2009 - prečišćen tekst, 6/2010 i 4/2013)
 • ODLUKA O PRAVIMA I USLUGAMA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI GRADA KRUŠEVCA ("Sl. list grada Kruševca", br. 4/2013)
 • ODLUKA O RADNOM VREMENU UGOSTITELJSKIH, ZANATSKIH I TRGOVINSKIH OBJEKATA NA TERITORIJI GRADA KRUŠEVCA ("Sl. list grada Kruševca", br. 4/2013)
 • ODLUKA O SASTAVU I NAČINU RADA GRADSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE GRADA KRUŠEVCA ("Sl. list grada Kruševca", br. 4/2013)
 • ODLUKA O UREĐENJU GRADA ("Sl. list grada Kruševca", br. 8/2012, 10/2012 i 4/2013)
 • ODLUKA O USVAJANJU PROTOKOLA O SARADNJI GRADA KRUŠEVCA SA GRADOM KRALJEVO I OPŠTINAMA TRSTENIK I VRNJAČKA BANJA ("Sl. list grada Kruševca", br. 4/2013)
 • PLAN RAZMEŠTAJA MANJIH MONTAŽNIH I DRUGIH POKRETNIH OBJEKATA I UREĐAJA NA JAVNIM POVRŠINAMA ("Sl. list grada Kruševca", br. 4/2013)
 • PROGRAM MERA PODRŠKE ZA SPROVOĐENJE POLJOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA GRADA KRUŠEVCA ZA 2013. GODINU ("Sl. list grada Kruševca", br. 4/2013)
 • REŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA UNAPREĐIVANJE PREDŠKOLSKOG VASPITANJA I OBRAZOVANJA NA TERITORIJI GRADA KRUŠEVCA ("Sl. list grada Kruševca", br. 4/2013)
 • REŠENJE O IMENOVANJU TIMA ZA IMPLEMENTACIJU LOKALNOG PLANA AKCIJE ZA DECU GRADA KRUŠEVCA ("Sl. list grada Kruševca", br. 4/2013)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU SAVETA ZA EKOLOGIJU, ODRŽIVI RAZVOJ I ENERGETIKU GRADA KRUŠEVCA ("Sl. list grada Kruševca", br. 5/2013)
 • ZAKLJUČAK O DAVANJU SAGLASNOSTI USTANOVI "NATA VELJKOVIĆ" DA U ŠKOLSKOJ 2013/14. GODINI MOŽE DA FORMIRA VASPITNE GRUPE SA CELODNEVNIM OBLIKOM RADA SA POVEĆANJEM DO 20% VEĆIM BROJEM DECE OD UTVRĐENIH NORMATIVA ("Sl. list grada Kruševca", br. 4/2013)
 • Vest - Paragraf Info: GLASILA: U REGISTRU RS+O OBJAVLJENI SADRŽAJI NOVIH BROJEVA OPŠTINSKOG GLASILA "SL. LIST OPŠTINE BEČEJ", BR. 6/2013 OD 25.6. I BR. 7/2013 OD 27.6.2013. GODINE
 • Vest - Paragraf Info: GLASILA: U REGISTRU RS+O OBJAVLJENI SADRŽAJI NOVIH BROJEVA OPŠTINSKOG GLASILA "SL. LIST OPŠTINE KNJAŽEVAC", BR. 15/2013 OD 1.7, BR. 16/2013 OD 1.7. I BR. 17/2013 OD 2.7.2013. GODINE
 • Vest - Paragraf Info: GLASILA: U REGISTRU RS+O OBJAVLJEN NOVI BROJ OPŠTINSKOG GLASILA "SL. LIST OPŠTINA SREMA", BR. 18/2013 OD 5.6.2013. GODINE
Izvor: Paragraf Lex