Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraZAKONOM O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI ZABRANJUJE SE ISPLATA ZARADA BEZ ISTOVREMENOG PLAĆANJA OBAVEZA


Poreska uprava filijala Kruševac podseća sve poslovne banke i isplatioce prihoda, pravna lica i preduzetnike sa teritorije Rasinskog okruga da je počela primena ovog Zakona.

U saopštenju poreske uprave se navodi da je neophodno istovremeno isplatiti obaveze po osnovu poreza i doprinosa za socijalno osiguranje, obračunatih u skladu sa zakonom na odgovarajuće uplatne račune javnih prihoda.

Efekti novog sistema kontrole uplate poreza i doprinosa na zarade, u koji su uključene banke, biće vidljivi za mesec dana, izjavio je danas pomoćnik direktora Poreske uprave Srbije Dejan Vidojević.

"Sve banke u Srbiji počele su ove nedelje da izveštavaju Poresku upravu o uplaćenim porezima i doprinosima. Uprava će svakog dana imati uvid u to koji poslodavci ne izmiruju svoje poreske obaveze i moći će u kratkom roku da ih opomene i krene u postupak naplate", rekao je Vidojević .

On je objasnio da je obaveza banaka da svakog radnog dana šalju podatke Udruženju banaka Srbije između 8.00 i 11.00, a da Udruženje objedinjene podatke dostavlja Poreskoj upravi do 13.00.

"Banke nisu dobile dodatni posao, niti poslodvaci treba da plaćaju nove naknade za bankarske usluge", rekao je Vidojević.

Prema podacima Poreske uprave od 350.000 poreskih obveznika poreze i doprinose ne plaća njih oko 60.000. Procene su, kako je naveo Vidojević, da će u prvoj fazi primene novog sistema naplata doprinosa biti veća za 15 odsto, što je oko 45 milijardi dinara godišnje.

"Novi sistem će obezbediti da se na osnovu dnevnih podataka šalje opomena poreskim obeznicima da uplate dažbine, a u slučaju da to ne učine započeće prinudna naplata koja će trajati od 15 do 30 dana", istakao je Vidojević

PUNA PRIMENA IZMENA ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI, KOJIM JE PREDVIĐENO DA BANKE PREUZMU KONTROLU UPLATA DOPRINOSA I POREZA NA ZARADE, POČEĆE 1. JANUARA 2013. GODINE.

POSLODAVCI ĆE IMATI JEDAN RAČUN ZA UPLATU POREZA NA ZARADE I DOPRINOSA, A PORESKA UPRAVA ĆE TE NJIHOVE OBAVEZE KNJIŽITI NA NALOGU U KOJI ĆE BANKE IMATI UVID.

"I POSLE PUNE PRIMENE NOVIH PROPISA PORESKA UPRAVA ĆE OBAVLJATI POTPUNU KONTROLU NAPLATE POREZA NA ZARADE I OBAVEZNIH DOPRINOSA, ALI ĆE BANKE KROZ INTEGRISANI SISTEM KONTROLE IMATI UVID U PODATKE PORESKE SLUŽBE, ŠTO ĆE OMOGUĆITI POJEDNOSTAVLJIVANJE PROCEDURE NAPLATE POREZA I DOPRINOSA, UŠTEDE POSLODAVCIMA I RAST JAVNIH PRIHODA", ISTAKAO JE VIDOJEVIĆ.

 

Izvor: Beta, RTV