Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:


• KOMENTAR UREDBE O IZMENI UREDBE O KOREKTIVNOM KOEFICIJENTU, NAJVIŠEM PROCENTUALNOM UVEĆANJU OSNOVNE PLATE, KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA DEO PLATE KOJI SE OSTVARUJE PO OSNOVU RADNOG UČINKA, KAO I NAČINU OBRAČUNA PLATE ZAPOSLENIH U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA - "Sl. glasnik RS", br. 63/2012: • Kapitacija u zdravstvenim ustanovama odložena za 1.10.2012. godine •
• ODGOVORI NA PITANJA O KAPITACIJI U ZDRAVSTVU, POSTAVLJENA NA SAVETOVANJU ODRŽANOM U BEOGRADU 22. JUNA 2012. GODINE

Izvor: Paragraf Lex