Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ČASOPIS PORESKO RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR / PRILOZI OBJAVLJENI NA DANAšNJI DAN:


  • Stručni komentar - KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA: • Jun / Jul 2013. godine •
  • Stručni komentar - PREGLED KOEFICIJENATA ZA PRERAČUN SA NETO NA BRUTO IZNOS PRIMANJA PO UGOVORIMA VAN RADNOG ODNOSA: • Usklađeno sa najnovijim izmenama zakona od 30. maja 2013. godine •
  • Stručni komentar - RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE PREBIJANJA DUGOVANJA I POTRAŽIVANJA U ZEMLJI I INOSTRANSTVU
  • Pitanje i odgovor - PDV TRETMAN PREFAKTURISANJA ZAVISNIH TROŠKOVA ZAKUPLJENOG POSLOVNOG PROSTORA
Izvor: Paragraf Lex