Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SLUŽBENI GLASNIK RS, BROJ 55 OD 1.6.2012/ODABRANI DOKUMENTI


 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PROGRAMA MERA ZAŠTITE ZDRAVLJA BILJA ZA 2012. GODINU
 • PRAVILNIK O USLOVIMA KOJE MORA DA ISPUNJAVA PRIVREDNO DRUŠTVO, ODNOSNO DRUGO PRAVNO LICE KOJEM SE IZDAJE LICENCA ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE KANDIDATA ZA SAVETNIKA, KAO I O OBRASCU LICENCE
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UPISU UČENIKA U SREDNJU ŠKOLU
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O SMEŠTAJU I ISHRANI UČENIKA I STUDENATA
 • PRAVILNIK O PRELASKU SA ANALOGNOG NA DIGITALNO EMITOVANJE TELEVIZIJSKOG PROGRAMA I PRISTUPU MULTIPLEKSU U TERESTRIČKOJ DIGITALNOJ RADIODIFUZIJI
 • PRAVILNIK O SADRŽINI REGISTRA TURIZMA I DOKUMENTACIJI POTREBNOJ ZA REGISTRACIJU I EVIDENCIJU
 • PRAVILNIK O SADRŽINI ZAHTEVA ZA IZDAVANJE LICENCE I USLOVIMA I NAČINU IZDAVANJA SVEČANE FORME LICENCE ZA ORGANIZOVANJE I REALIZOVANJE TURISTIČKIH PUTOVANJA U ZEMLJI I INOSTRANSTVU
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROGRAMU I NAČINU POLAGANJA STRUČNOG ISPITA ZA TURISTIČKOG VODIČA I TURISTIČKOG PRATIOCA
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU LISTE SRPSKIH STANDARDA IZ OBLASTI OPŠTE BEZBEDNOSTI PROIZVODA
 • SPISAK SRPSKIH STANDARDA IZ OBLASTI ELEKTROMAGNETSKE KOMPATIBILNOSTI
 • SPISAK SRPSKIH STANDARDA IZ OBLASTI ELEKTRIČNE OPREME NAMENJENE ZA UPOTREBU U OKVIRU ODREĐENIH GRANICA NAPONA
 • SPISAK SRPSKIH STANDARDA IZ OBLASTI MAŠINA
 • UREDBA O NAČINU I POSTUPKU UTVRĐIVANJA IZNOSA PROSEČNE PONDERISANE MALOPRODAJNE CENE CIGARETA, DUVANA ZA PUŠENJE I OSTALIH DUVANSKIH PRERAĐEVINA
 • UREDBA O DODELI PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA RAZVOJ BRENDA U REPUBLICI SRBIJI U 2012. GODINI
 • UREDBA O DODELI PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA RAZVOJ BRENDOVA U OBLASTI MANIFESTACIJA I USLUGA U REPUBLICI SRBIJI U 2012. GODINI
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA RAZVOJA SAVETODAVNIH POSLOVA U POLJOPRIVREDI ZA 2012. GODINU
 • UREDBA O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENJA PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA PODRŠKU NABAVKE OSNOVNOG STADA U OVČARSTVU I KOZARSTVU U 2012. GODINI
 • UREDBA O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENJA PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA PODRŠKU NABAVKE OSNOVNOG STADA U SVINJARSTVU U 2012. GODINI
 • UREDBA O KORIŠĆENJU PODSTICAJA ZA PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDNE I PREHRAMBENE PROIZVODNJE KROZ SERTIFIKACIJU SISTEMA BEZBEDNOSTI I KVALITETA HRANE, ORGANSKIH PROIZVODA I PROIZVODA SA OZNAKOM GEOGRAFSKOG POREKLA U 2012. GODINI
 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA KREDITNE PODRŠKE ZA RAZVOJ RATARSTVA, VOĆARSTVA, VINOGRADARSTVA I POVRTARSTVA U 2012. GODINI KROZ SUBVENCIONISANJE DELA KAMATE
 • UREDBA O KORIŠĆENJU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA TOV SVINJA U 2012. GODINI
 • UREDBA O KORIŠĆENJU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA TOV JUNADI
 • UREDBA O IZMENI UREDBE O PODSTICANJU POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE PUTEM KREDITNE PODRŠKE KROZ SUBVENCIONISANJE DELA KAMATE U 2012. GODINI
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA KREDITNE PODRŠKE ZA INVESTICIONA ULAGANJA U POLJOPRIVREDNU MEHANIZACIJU I OPREMU U 2012. GODINI KROZ SUBVENCIONISANJE DELA KAMATE
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA KREDITNE PODRŠKE ZA RAZVOJ STOČARSTVA U 2012. GODINI KROZ SUBVENCIONISANJE DELA KAMATE
 • UREDBA O IZMENAMA UREDBE O VISINI NAKNADE ZA KORIŠĆENJE NEMETALIČNIH SIROVINA ZA DOBIJANJE GRAĐEVINSKOG MATERIJALA ZA 2012. GODINU
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU OTUĐENJA ILI DAVANJA U ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI REPUBLIKE SRBIJE, ODNOSNO AUTONOMNE POKRAJINE
 • UREDBA O DOPUNI UREDBE O CENAMA USLUGA KOJE PLAĆAJU KORISNICI USLUGA I POSEBNIH NAKNADA ZA OBAVLJANJE POSLOVA KOJE VRŠI AGENCIJA ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA
 • ODLUKA O VRSTAMA DEVIZA U KOJIMA SE PLAĆAJU REPUBLIČKE ADMINISTRATIVNE TAKSE KOD DIPLOMATSKO-KONZULARNIH PREDSTAVNIŠTAVA REPUBLIKE SRBIJE I O VISINI KURSA DINARA ZA PRERAČUNAVANJE DINARSKIH IZNOSA TAKSI U DEVIZE
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI
 • ODLUKA O EMISIJI DRŽAVNIH ZAPISA REPUBLIKE SRBIJE 05 BROJ 424-3798/2012
 • ODLUKA O EMISIJI DRŽAVNIH ZAPISA REPUBLIKE SRBIJE 05 BROJ 424-3799/2012
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH U ORGANIMA DRŽAVNE UPRAVE, JAVNIM AGENCIJAMA I ORGANIZACIJAMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE
 • USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI IZ TARIFE REPUBLIČKIH ADMINISTRATIVNIH TAKSI