Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA


 • Privredni apelacioni sud: DEJSTVO ODLUKE USTAVNOG SUDA SRBIJE O ZAKONSKOJ ZATEZNOJ KAMATI - Zakon o visini stope zatezne kamate: član 3 stav 3
 • Privredni apelacioni sud: DOPUŠTENOST UGOVARANJA NAPLATE TROŠKOVA POSLOVANJA - Zakon o obligacionim odnosima: član 103
 • Privredni apelacioni sud: KAMATA NA NAKNADU ZA POSTAVLJANJE I KORIŠĆENJE REKLAMNIH PANOA U ZEMLJIŠNOM POJASU PORED MAGISTRALNOG PUTA - Zakon o obligacionim odnosima: član 279
 • Privredni apelacioni sud: MEĐUPRESUDA - Zakon o parničnom postupku: član 335
 • Privredni apelacioni sud: OBAVEZA PLAĆANJA SUDSKE TAKSE U POSTUPKU IZVRŠENJA NOVČANE KAZNE IZREČENE ZA PRIVREDNI PRESTUP - Zakon o sudskim taksama: član 19 stav 1
 • Privredni apelacioni sud: ROK ZASTARELOSTI POTRAŽIVANJA NA IME NEISPLAĆENE ZARADE ZBOG NEZAKONITOG OTKAZA - Zakon o obligacionim odnosima: član 376
 • Privredni apelacioni sud: SMETANJE DRŽAVINE - Zakon o parničnom postupku: član 448
 • Privredni apelacioni sud: UGOVORNA KAZNA I RASKID UGOVORA - Zakon o obligacionim odnosima: čl. 272 i 273
 • Privredni apelacioni sud: ZASTARELOST I PREBOJ - Zakon o obligacionim odnosima: član 339
 • Privredni apelacioni sud: ZASTARELOST NAPLATE TAKSE - Zakon o sudskim taksama: član 8
 • Privredni apelacioni sud: ZATEZNA KAMATA NA IZNOS UGOVORNE KAZNE - Zakon o obligacionim odnosima: član 324
 • Evropski sud za ljudska prava: PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U PREDMETU BRANY I JUGOKOKA PROTIV SRBIJE (predstavka br. 60336/08) - DELOTVORNOST USTAVNE ŽALBE U SLUČAJU NEIZVRŠAVANJA PRAVOSNAŽNIH PRESUDA DONETIH U ODNOSU NA PREDUZEĆA SA VEĆINSKIM DRUŠTVENIM KAPITALOM - Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda: član 35 st. 1 i 4
 • Evropski sud za ljudska prava: PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U PREDMETU MARINKOVIĆ PROTIV SRBIJE (predstavka br. 5353/11) - ODGOVORNOST ZA NEIZVRŠENJE PRAVOSNAŽNE PRESUDE U SLUČAJU NAKNADNE PRIVATIZACIJE PREDUZEĆA SA DRUŠTVENIM KAPITALOM - Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda: član 1 Protokola 1 uz Konvenciju i član 6 stav 1
 • Evropski sud za ljudska prava: PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U PREDMETU STOŠIĆ PROTIV SRBIJE (predstavka broj 64931/10) - NEIZVRŠAVANJE PRAVOSNAŽNE PRESUDE U SLUČAJU PREDUZEĆA U RESTRUKTURIRANJU - Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda: član 6 stav 1 i član 1 Protokola 1
Izvor: Paragraf Lex