Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O ZAKLJUČIVANJU I IZVRŠAVANJU MEĐUNARODNIH UGOVORA: USAGLAšAVANJE OBLASTI MEđUNARODNIH UGOVORA SA USTAVNO-PRAVNIM REšENJIMA


Ministar pravde i državne uprave u Vladi Republike Srbije Nikola Selaković izjavio je da Predlog zakona o zaključivanju i izvršavanju međunarodnih ugovora predviđa obavezu nadležnih organa državne uprave da prate izvršavanje međunarodnih ugovora i da o tome obaveštavaju Vladu Srbije.

Selaković je, obrazlažući pred poslanicima Skupštine Srbije predlog tog zakona, naveo da on predviđa i da Vlada Srbije obaveštava parlament o izvršavanju međunarodnih ugovora koje je Skupština Srbije potvrdila, kao i da je predmet tog zakona regulisanje zaključivanja i izvršavanja međunarodnih ugovora.

Ministar je istakao da je važeći zakon koji uređuje oblast međunarodnih ugovora u Srbiji donet 1978. godine, i napomenuo da je novi zakon neophodan kako bi se usaglasio sa ustavno-pravnim rešenjima.

On je dodao da zakon predviđa da vođenje pregovora i zaključivanje međunarodnih ugovora pokreće Vlada na sopstvenu inicijativu, ili na predlog nadležnog organa državne uprave.

Zakon predviđa da Vlada Srbije, u izuzetnim slučajevima, može da ovlasti delegaciju Srbije da prihvati da se međunarodni ugovor koji podleže potvrđivanju u celini, ili pojedine njegove odredbe, privremeno primenjuju do njegovog stupanja na snagu, objasnio je Selaković.

On je naveo da se u zakonskom rešenju navodi da delegacija Srbije koja je određena za vođenje pregovora ne može u toku pregovora odstupati od načelnih stavova utvrđenih u osnovi, kao i će, ukoliko druga strana ne prihvati utvrđene stavove ili predloži da se razmotre pitanja o kojima nisu zauzeti stavovi, zatražiti nova mišljenja Vlade, a po potrebi i odložiti pregovore.

Takođe, Predlog zakona o zaključivanju i izvršavanju međunarodnih ugovora predviđa da Vlada utvrđuje osnovu za vođenje pregovora i zaključivanje međunarodnih ugovora, kao i sastav delegacije za vođenje pregovora, napomenuo je on.

Selaković je obrazložio i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i države Izrael o zapošljavanju članova porodica diplomatskog ili konzularnog osoblja, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Bugarske o uzajamnoj zaštiti i razmeni tajnih podataka i Predlog zakona o potvđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Slovenije o policijskoj saradnji.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 3.4.2013.