Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVILNIK O POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA NA POVRAĆAJ PDV: PORESKA UPRAVA TVRDI DA SE POPUNJAVA SAMO JEDAN JEDNOSTAVAN OBRAZAC


Poreska uprava izvinila se roditeljima i javnosti pošto je roditeljski portal konstatovao da se od roditelja zahteva da prikupe obimnu dokumentaciju da bi ostvarili pravo na povraćaj PDV-a za hranu i opreme za bebe.

  • Prema novom Pravilniku o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV, predviđeno je da se prilikom popunjavanja vrlo jednostavnog obrasca, osim jedinstvenog matičnog broja za oba roditelja i novorođenče, dostavljaju samo fiskalni isečci izdati od prodavca hrane i opreme za bebe.

Izuzetno, pri prvom podnošenju zahteva za refundaciju PDV, ako je reč o usvojenoj bebi ili starateljstvu, usvojilac bebe dostavlja i fotokopiju odluke nadležnog organa o usvojenju, a staratelj bebe fotokopiju odluke nadležnog organa o stavljanju pod starateljstvo.

Zahtev se podnosi filijali Poreske uprave po mestu prebivališta. Nikakve dodatne potvrde kod ostvarivanja prava na povraćaj PDV-a za hranu i opreme za bebe nisu potrebne, navedeno je u saopštenju.

Izvor: