Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

VLADA AP VOJVODINE: PREDLOG DA SE UVEDE KONTINUIRANI MONITORING KVALITETA KUKURUZA


Pokrajinska vlada je predložila Vladi Srbije da uvede kontinuirani monitoring kvaliteta zrna u proizvodnji kukuruza i efikasniju kontrolu kvaliteta zrna prilikom otkupa.

Mere su predložene radi prevencije nastanka ozbiljnih šteta zbog korišćenja zaraženog zrna za ishranu stoke.

Takođe, predloženo je da se u monitoring kvaliteta zrna, tokom proizvodnje kukuruza, pored Prognozno-izveštajne služba zaštite bilja Vojvodine, aktivno uključi Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja Srbije, koja poseduje kapacitete za obavljanje ovog posla.

Predloženo je da se obezbede povoljne kreditne linije i bespovratna sredstva za nabavku sistema za navodnjavanje, da se što pre donesu podzakonska akta kako bi poljoprivredni proizvođači blagovremeno realizovali prava definisana Zakonom o podsticajima u poljoprivredi.

Članovi Vlade Vojvodine na današnjoj sednici prihvatili su i informaciju o rezultatima jesenjih radova, odnosno žetve, berbe kasnih useva i setve jesenjih i ozimih kultura u 2012. godini, navedeno je u saopštenju.

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, ukupna površina za biljnu proizvodnju u Vojvodini protekle godine iznosila je oko 1.578.000 hektara.

Prolećne kulture (kukuruz, suncokret, soja, šećerna repa, povrće, krmno bilje i drugo), bile su zasejane na oko 1.268.900 hektara, što je za oko 15.600 hektara više u odnosu na 2011, odnosno oko 32.000 hektara više nego što je zasejano 2010.

Trend rasta proizvodnih površina pod jarim kulturama primetan je u proteklih nekoliko godina.

Uz berbu, odnosno žetvu kasnih useva prošle jeseni, poljoprivredni proizvođači su obavili i predsetvenu pripremu zemljišta i setvu uljane repice, ozimih žita, krmnog bilja i drugih useva na oko 355.800 hektara, što je za 17.300 hektara više od prethodne godine.

Ukupno je jesenas zasejano 409.000 hektara. Tokom jeseni i zime obavljala se i osnovna obrada zemljišta, kada su to vremenski uslovi dozvoljavali na preostalih oko 1.169.000 hektara.

Izvor: RTV