Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PROPISI


 • ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU "STRATEGIJE UPRAVLJANJA VODAMA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE" ("Sl. glasnik RS", br. 30/2013)
 • POSLOVNIK VLADE ("Sl. glasnik RS", br. 61/2006 - prečišćen tekst, 69/2008, 88/2009, 33/2010, 69/2010, 20/2011, 37/2011 i 30/2013)
 • PRAVILNIK O NAČINU I SADRŽAJU IZVEŠTAVANJA O PLANIRANIM I IZVRŠENIM RASHODIMA ZA PLATE U BUDŽETIMA JEDINICA LOKALNE VLASTI U 2013. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 30/2013)
 • PRAVILNIK O USKLAĐENIM IZNOSIMA NAKNADE ZA ZAGAĐIVANJE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 30/2013)
 • PRAVILNIK O VOĐENJU MEDICINSKE DOKUMENTACIJE, NAČINU UPISIVANJA PODATAKA I SASTAVLJANJA IZVEŠTAJA ("Sl. glasnik SRS", br. 40/81 i "Sl. glasnik RS", br. 30/2013)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU VISINE NAKNADE POGREBNIH TROŠKOVA ZA KORISNIKE PENZIJA ZA APRIL, MAJ I JUN 2013. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 30/2013)
 • UREDBA O CENI OBRASCA PUTNIH ISPRAVA I VIZE I TROŠKOVIMA DOSTAVLJANJA PASOŠA PREKO DIPLOMATSKOG ILI KONZULARNOG PREDSTAVNIŠTVA REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 8/2008, 3/2009 i 30/2013)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA INOVACIONE DELATNOSTI ZA 2013. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 30/2013)
 • GODIŠNJI PROGRAM OSNOVNIH GEOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA NA TERITORIJI AP VOJVODINE ZA 2013. GODINU ("Sl. list AP Vojvodine", br. 11/2013)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA SARADNJU SA VLADOM REPUBLIKE SRBIJE U POSTUPKU RESTRUKTURIRANJA ELEKTROPRIVREDE SRBIJE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 8/2013 i 11/2013)
 • ODLUKA O ORGANIZACIJI GRADSKE UPRAVE GRADA SMEDEREVA ("Sl. list grada Smedereva", br. 2/2013 - prečišćen tekst)
 • ODLUKA O OSNIVANJU JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ČISTOĆA SMEDEREVO ("Sl. list grada Smedereva", br. 2/2013)
 • ODLUKA O OSNIVANJU JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA VODOVOD SMEDEREVO ("Sl. list grada Smedereva", br. 2/2013)
 • ODLUKA O OSNIVANJU JAVNOG PREDUZEĆA SPORTSKI CENTAR SMEDEREVO ("Sl. list grada Smedereva", br. 15/2012 i 2/2013)
 • ODLUKA O OSNIVANJU JAVNOG PREDUZEĆA TELEVIZIJA SMEDEREVO ("Sl. list grada Smedereva", br. 2/2013)
 • PRAVILNIK O JAVNIM PARKIRALIŠTIMA ("Sl. list grada Smedereva", br. 2/2013)
 • PROGRAM POTREBA ZA AUTO-TAKSI PREVOZOM U GRADU SMEDEREVU ("Sl. list grada Smedereva", br. 2/2013)
Izvor: Paragraf Lex