Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA


  • Privredni apelacioni sud: STEČAJNI POSTUPAK - Pitanje br. 13 - Zakon o stečaju: član 13 stav 1
  • Privredni apelacioni sud: STEČAJNI POSTUPAK - Pitanje br. 14 - Zakon o stečaju: član 18 tačka 6) i član 45 stav 3
  • Privredni apelacioni sud: STEČAJNI POSTUPAK - Pitanje br. 15 - Zakon o stečaju: član 117
  • Viši sud u Požarevcu: NARUŠENO ZDRAVLJE OSUĐENOG KAO NOVA OKOLNOST KOJA NE PREDSTAVLJA RAZLOG ZA PONAVLJANJE POSTUPKA - Zakonik o krivičnom postupku: član 473 stav 1 tač. 3) i 6)
  • Viši sud u Požarevcu: NEMOGUĆNOST PREKIDA POSTUPKA I UPUĆIVANJA NA PARNICU U SLUČAJU POSTOJANJA ODLUKE O PREDLOGU ZA DONOŠENJE DOPUNSKOG REŠENJA - Zakon o parničnom postupku: član 363 stav 3
  • Viši sud u Požarevcu: OKONČANJE ROČIŠTA DONOŠENJEM ODLUKE O PODNETOJ MOLBI ZA PUŠTANJE NA USLOVNI OTPUST - Zakonik o krivičnom postupku: član 567 stav 1
  • Viši sud u Požarevcu: OTKLANJANJE NEDOSTATAKA NAKON PODNOŠENJA TUŽBE KOJA JE NEPOTPUNA I NEPRECIZNA U POGLEDU ČINJENIČNIH NAVODA - Zakon o parničnom postupku: član 305 stav 2 i član 313
  • Viši sud u Požarevcu: POSTUPANJE VEĆA KOJE ISPITUJE OPTUŽNICU NAKON UTVRĐIVANJA NJENE DOZVOLJENOSTI I OSNOVANOSTI - Zakonik o krivičnom postupku: član 341
  • Viši sud u Požarevcu: PROPUST PRIVATNOG TUŽIOCA DA BLAGOVREMENO OBAVESTI SUD O NASTUPANJU DOGAĐAJA ZBOG KOJEG NIJE PRISTUPIO NA ROČIŠTE - Zakonik o krivičnom postupku: član 226 tačka 2)
Izvor: Paragraf Lex