Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA


  • Privredni apelacioni sud: PARNIČNI POSTUPAK - Pitanje br. 28 - Zakon o parničnom postupku: član 506
  • Privredni apelacioni sud: PARNIČNI POSTUPAK - Pitanje br. 29 - Zakon o parničnom postupku: član 198
  • Privredni apelacioni sud: PARNIČNI POSTUPAK - Pitanje br. 30 - Zakon o parničnom postupku: čl. 198 i 506
  • Privredni apelacioni sud: POSTUPANJE SUDA U POSTUPKU POKRENUTOM NA OSNOVU ODREDBI ZAKONA O AUTOMATSKOM STEČAJU NAKON ŠTO SU PRESTALE DA VAŽE ODLUKOM USTAVNOG SUDA - Zakon o stečaju: član 55
  • Privredni apelacioni sud: SPROVOĐENJE STEČAJNOG POSTUPKA POKRENUTOG U VREME VAŽENJA NEUSTAVNIH ODREDBI ZAKONA - Zakon o stečaju: čl. 55 i 68
  • Privredni apelacioni sud: ZASTARELOST POTRAŽIVANJA PO OSNOVU POVRAĆAJA AVANSA ZBOG RASKIDA UGOVORA - Zakon o obligacionim odnosima: član 371
Izvor: Paragraf Lex