Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PROPISI


 • AKCIONI PLAN RAZVOJA ORGANSKE I KONTROLISANE PROIZVODNJE U POLJOPRIVREDI NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA ZA 2013. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 7/2013)
 • ODLUKA O JAVNIM PARKIRALIŠTIMA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 4/2010, 5/2010 - ispr., 19/2010 - ispr., 50/2010, 44/2011, 38/2012 i 7/2013 - ispr.)
 • PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE UNAPREĐENJA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA ZA 2013. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 7/2013)
 • REŠENJE O ZAŠTITI PEŠAČKIH POVRŠINA U DELU BULEVARA MIHAJLA PUPINA I ULICE JOVANA ĐORĐEVIĆA U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 7/2013)
 • ZAKON O ZAPOŠLJAVANJU I OSIGURANJU ZA SLUČAJ NEZAPOSLENOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009 i 88/2010) ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 7/2013)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA PLANOVE ("Sl. list grada Kragujevca", br. 28/2011 - prečišćen tekst, 8/2012 i 6/2013)
 • ODLUKA O OSNIVANJU JAVNOG PREDUZEĆA "RADIO-TELEVIZIJA KRAGUJEVAC" ("Sl. list grada Kragujevca", br. 33/2009 - prečišćen tekst, 3/2011 i 6/2013)
 • ODLUKA O OSNIVANJU JAVNOG PREDUZEĆA SPORTSKI CENTAR "MLADOST" KRAGUJEVAC ("Sl. list grada Kragujevca", br. 33/2009 - prečišćen tekst, 3/2011, 29/2011, 15/2012, 42/2012, 51/2012 i 6/2013)
 • ODLUKA O OSTVARIVANJU PRAVA NA POVLAŠĆENU VOŽNJU U JAVNOM GRADSKOM I PRIGRADSKOM PREVOZU PUTNIKA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 6/2003, 15/2004, 2/2006, 26/2011 i 6/2013)
 • ODLUKA O PRAVIMA DOBROVOLJNIH DAVAOCA KRVI U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl. list grada Kragujevca", br. 2/2007, 18/2007 i 6/2013)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O PROMENI CENA USLUGA JKP "ČISTOĆA" KRAGUJEVAC ("Sl. list grada Kragujevca", br. 4/2013 i 6/2013 - ispr.)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU CENA KARATA U JAVNOM GRADSKOM PREVOZU PUTNIKA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 6/2013)
 • LOKALNI AKCIONI PLAN ZAPOŠLJAVANJA GRADA VALJEVA ZA 2013. GODINU ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 17/2012)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA VALJEVA ZA 2013. GODINU ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 17/2012)
 • ODLUKA O FINANSIRANJU TROŠKOVA VANTELESNE OPLODNJE ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 17/2012)
 • ODLUKA O IZNOSU POREZA NA POLJOPRIVREDNO I ŠUMSKO ZEMLJIŠTE ZA 2013. GODINU ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 17/2012)
 • ODLUKA O JAVNIM PARKIRALIŠTIMA ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 1/2011 - prečišćen tekst, 14/2011 i 17/2012)
 • ODLUKA O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 1/2011 - prečišćen tekst , 9/2011, 14/2011, 12/2012 i 17/2012)
 • ODLUKA O NAKNADAMA ZA RAD GRADSKIH UPRAVA GRADA VALJEVA ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 1/2011 - prečišćen tekst, 4/2011 i 17/2012)
 • ODLUKA O NAKNADI ZA ZAŠTITU I UNAPREĐIVANJE ŽIVOTNE SREDINE GRADA VALJEVA ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 2/2010, 1/2012 i 17/2012)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU OVLAŠĆENIH I OSPOSOBLJENIH PRAVNIH LICA ZA ZAŠTITU I SPASAVANJE U GRADU VALJEVU ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 14/2011 i 17/2012)
 • ODLUKA O POVERAVANJU POSLOVA UPRAVLJANJA I ODRŽAVANJA SEOSKIH VODOVODA "KUKALJ" I "PRSKAVAC" JKP "VODOVOD" VALJEVO ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 26/2008, 12/2009, 13/2010 i 17/2012)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROSEČNE TRŽIŠNE CENE NEPOKRETNOSTI ZA 2013. GODINU ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 17/2012)
 • PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE GRADA VALJEVA ZA 2012. GODINU ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 2/2012 - sveska 1 i 17/2012)
 • ZAKON O PREVOZU U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 46/95, 66/2001, 61/2005, 91/2005, 62/2006 i 31/2011) ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 17/2012)
 • UGOVOR O ASIGNACIJI ZA ISPLATU ZARADA
 • UGOVOR O POVERAVANJU POSLOVA OBAVLJANJA PLATNOG PROMETA
 • Vest - Paragraf Info: GLASILA: U REGISTRU RS+O OBJAVLJEN NOVI BROJ "SL. GLASNIKA RS", BR. 20/2013 OD 1.3.2013. GODINE
 • Vest - Paragraf Info: PROPISI: NOV ZAKONSKI OKVIR U RAZVOJU E-UPRAVE DO KRAJA JUNA
 • Stručni komentar - Pravni instruktor: DOZVOLJENOST ZAHTEVA ZA PREISPITIVANJE SUDSKE ODLUKE
Izvor: Paragraf Lex