Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA


 • Privredni apelacioni sud: DOSPEĆE OBAVEZE PLAĆANJA CENE POSLENIKU PO UGOVORU O DELU - Zakon o obligacionim odnosima: član 600
 • Privredni apelacioni sud: NAČIN IZVRŠENJA UGOVORNE OBAVEZE DUŽNIKA KADA TREĆE LICE I POVERILAC IMAJU ISTOG OSNIVAČA I VLASNIKA KAPITALA - Zakon o obligacionim odnosima: čl. 262, 277 i 324
 • Privredni apelacioni sud: NAPLATA POTRAŽIVANJA NASTALIH DO STEČAJA DUŽNIKA NAKON NJIHOVOG PRIJAVLJIVANJA U POSTUPKU - Zakon o stečaju: čl. 111 i 140
 • Privredni apelacioni sud: NASTUPANJE DOCNJE DUŽNIKA U SITUACIJI U KOJOJ TUŽILAC NIJE DOKAZAO DA JE SPORNE RAČUNE DOSTAVIO TUŽENOM - Zakon o obligacionim odnosima: član 324
 • Privredni apelacioni sud: NEDOZVOLJENOST POSEBNE TUŽBE PROTIV SUDIJE ZBOG PROCESNIH RADNJI PREDUZETIH U POSTUPKU - Zakon o sudijama: čl. 1, 3 i 22
 • Privredni apelacioni sud: PREKID PARNICE U ŽALBENOM POSTUPKU ZBOG STEČAJA STRANKE I NEMOGUĆNOST PREKIDA NASTAVLJENOG POSTUPKA PO ISTOM OSNOVU - Zakon o parničnom postupku: član 222 tačka 5)
 • Privredni apelacioni sud: PROPUST STRANKE DA NOVE DOKAZE IZNESE PRE PRAVNOSNAŽNOG OKONČANJA POSTUPKA ČIJE PONAVLJANJE PREDLAŽE - Zakon o parničnom postupku: član 423 stav 2
 • Privredni apelacioni sud: REDOSLED ODLUČIVANJA U SLUČAJU PODNOŠENJA ŽALBE I PREDLOGA ZA VRAĆANJE U PREĐAŠNJE STANJE - Zakon o parničnom postupku: čl. 109 i 387
 • Privredni apelacioni sud: SUDSKA OCENA DOKUMENTACIJE DOSTAVLJENE RADI UREĐENJA PREDLOGA ZA POKRETANJE STEČAJNOG POSTUPKA - Zakon o stečaju: čl. 7 i 57
 • Privredni apelacioni sud: UPOTREBLJAVANJE TUĐE STVARI U SVOJU KORIST BEZ PRAVNOG OSNOVA I OSTVARIVANJE PRAVA VLASNIKA BEZ OBZIRA NA ŠTETU I NEZAVISNO OD NJE - Zakon o obligacionim odnosima: član 219
 • Privredni apelacioni sud: ZAKONSKI USLOV ZA NAKNADU KORISTI OSTVARENE UPOTREBOM TUĐE STVARI NEZAVISNO OD PRAVA NA NAKNADU ŠTETE - Zakon o obligacionim odnosima: član 219
Izvor: Paragraf Lex