Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

RAD RTGS SISTEMA, KLIRING SISTEMA I SISTEMA MEĐUBANKARSKOG I MEĐUNARODNOG KLIRINGA PLAĆANJA U DEVIZAMA U JANUARU


U RTGS sistemu i kliring sistemu Narodne banke Srbije u januaru 2013. godine je, za 20 radnih dana, realizovano ukupno 14,5 miliona plaćanja. Od ukupnog broja plaćanja, 4,3 miliona, ili 29,6%, čine nalozi za plaćanje u kliringu, a 10,2 miliona, ili 70,4%, nalozi za plaćanje u RTGS sistemu.

Prosečan dnevni broj plaćanja bio je 726.559, od čega je 511.555 prosečan broj plaćanja u RTGS sistemu, a 215.004 prosečan broj plaćanja u kliringu.

Vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 3.538 milijardi dinara, a vrednost prometa u kliringu 34,6 milijardi dinara, ili 0,97% ukupne vrednosti.

Prosečna dnevna vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 176,9 milijardi dinara, a prosek vrednosti prometa u kliringu 1,7 milijardi dinara.

Tokom 10.800 minuta produkcije RTGS sistema i kliring sistema nije bilo zastoja, pa je raspoloživost sistema bila 100%.

U sistemu međubankarskog i međunarodnog kliringa plaćanja u devizama realizovano je ukupno 2.556 plaćanja, u vrednosti od 23.259.071,55 evra. Navedeni sistem je radio bez zastoja, pa je raspoloživost iznosila 100%.

Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 3.2.2013.