Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI: NEZAKONITO PRIKUPLJANJE FOTOKOPIJA LIčNIH DOKUMENATA OD STRANE ORGANIZATORA SPORTSKIH UTAKMICA


Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti upozorio je sve organizatore sportskih utakmica da prikupljanje fotokopija ličnih karata lica kojima se ulaznice prodaju ili ustupaju preko klubova navijača, predstavlja nezakonitu obradu podataka o ličnosti i pozvao ih da sa takvom praksom bez odlaganja prestanu.

S tim u vezi Poverenik Rodoljub Šabić je izjavio i sledeće:

"Praksu prikupljanja fotokopija ličnih karata kupaca ulaznica, organizatori utakmica pogrešno zasnivaju na članu 13. Zakona o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama ("Sl. glasnik RS", br. 67/2003, 101/2005 - dr. zakon, 90/2007, 72/2009 - dr. zakon i 111/2009) koji predviđa njihovu obavezu da obezbede vođenje evidencije o identitetu lica kojima se ulaznice prodaju ili ustupaju preko klubova navijača kao i da te evidencije dostave Ministarstvu unutrašnjih poslova.

Ako je svrha vođenje evidencije o identitetu lica kojima se ulaznice prodaju, uzimanjem fotokopije lične karte prevazilazi se svrha te obrade, budući da se prikuplja mnogo više podataka nego što je potrebno. Naime, na fotokopiji obrasca lične karte, pored imena, prezimena, adrese i JMBG, nalaze se još i broj lične karte, fotografija lica, potpis lica, grad, opština i zemlja rođenja, kao i otisak prsta.

Suvišno je napominjati da formiranje velikih baza fotokopija ličnih dokumenata u uslovima savremenih tehnologija koje olakšavaju mogućnost falsifikata, podrazumeva ozbiljan, a nepotreban rizik. Uvek, a pogotovo kada zakonom nije precizno uređeno ni kako ni koliko dugo se čuvaju ni kome i zašto su sve dostupni.

Članom 8. tač. 5, 6. i 7. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 104/2009 - dr. zakon, 68/2012 - odluka US i 107/2012) propisano da obrada nije dozvoljena ukoliko su broj ili vrsta podataka koji se obrađuju nesrazmerni svrsi obrade ili je podatak nepotreban za ostvarivanje svrhe obrade. Polazeći od toga upozoravam sve subjekte koji upražnjavaju gore navedenu obradu podataka o ličnosti da je ona nezakonita i da sa njom treba odmah da prestanu."

Izvor: Vebsajt Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, 3.2.2013.