Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR / PRILOZI OBJAVLJENI NA DANAšNJI DAN:


• Stručni komentar - CENE USLUGA PORODIČNOG SMEŠTAJA OD 1.1.2013. GODINE: • Prema Rešenju Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, br. 338-00-00009/2012-09 od 26.12.2012. godine •
• Stručni komentar - KOMENTAR PRAVILNIKA O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE I IZDAVANJU JAVNIH ISPRAVA U OSNOVNOJ ŠKOLI - "Sl. glasnik RS", br. 8/2013: • Novi obrasci svedočanstava za osnovne muzičke i baletske škole •

Izvor: Paragraf Lex