Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA


  • Privredni apelacioni sud: NAVOĐENJE ČINJENICA I DOSTAVLJANJE PRATEĆE DOKUMENTACIJE U PREDLOGU ZA POKRETANJE STEČAJNOG POSTUPKA - Zakon o stečaju: član 55 st. 1 i 2 i član 56 stav 2 tačka 5)
  • Privredni apelacioni sud: PARNIČNI POSTUPAK - Pitanje br. 10 - Zakon o parničnom postupku: član 58
  • Privredni apelacioni sud: PARNIČNI POSTUPAK - Pitanje br. 7 - Zakon o parničnom postupku: čl. 87, 89, 348, 349 i 483
  • Privredni apelacioni sud: PARNIČNI POSTUPAK - Pitanje br. 8 - Zakon o parničnom postupku: član 90
  • Privredni apelacioni sud: PARNIČNI POSTUPAK - Pitanje br. 9 - Zakon o parničnom postupku: član 58
  • Privredni apelacioni sud: POSLEDICE RASKIDA OSNOVNOG UGOVORA U ODNOSU NA SPORAZUM O MESNOJ NADLEŽNOSTI KOJI JE U NJEMU SADRŽAN - Zakon o parničnom postupku: član 65 stav 4 i član 462 stav 2
  • Privredni apelacioni sud: PRAVNI INTERES ZA PODNOŠENJE TUŽBE OD STRANE LIKVIDACIONOG POVERIOCA KOME JE POTRAŽIVANJE PRIZNATO U LIKVIDACIONOM POSTUPKU - Zakon o privrednim društvima: čl. 350 i 351
  • Privredni apelacioni sud: PRAVO KORIŠĆENJA NA STANOVIMA SOLIDARNOSTI I ODLUČIVANJE O OTKUPU PO PREDLOGU STEČAJNOG UPRAVNIKA - Zakon o prinudnom poravnanju, stečaju i likvidaciji: član 56
Izvor: Paragraf Lex