Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NOVI KRIVIČNI ZAKON U HRVATSKOJ UVODI KAZNE ZA NEISPLAĆIVANJE ZARADA I OBESNU VOŽNJU I PRODUŽUJE ROKOVE ZASTAREVANJA ZA TEŠKA KRIVIČNA DELA


U Hrvatskoj na snagu stupio novi krivični zakon koji uvodi kazne za više krivičnih dela koja do sada nisu bila sankcionisana i pooštruje kaznenu politiku.

Njime se uvode kazne za neisplaćivanje zarada ili za obesnu vožnju, što do sada nije bio slučaj.

Najviša kazna za naročito teška krivična dela produžena je s 40 na 50 godina zatvora, a rokovi zastarevanja za najteža krivična dela produženi su sa 30 na 40 godina.

Za razliku od dosadašnjeg zakona koji je za posedovanje droge za ličnu potrošnju propisivao kaznu do šest meseci zatvora, sada će se takva dela kažnjavati prekršajno i to novčanom kaznom od 5.000 do 20.000 kuna (663,12 do 2.652,52 evra), a moći će da se izrekne i mera obaveznog lečenja ili rad za opšte dobro.

Proizvodnja droge, pa makar to bila i jedna stabljika indijske konoplje i dalje je krivično delo. Kazna za proizvodnju, prodaju ili posredovanje u kupoprodaji droge povećana je s 10 na 12 godina zatvora, a najteža, 15-godišnja kazna predviđena je za onog ko učestvuje u prodaji droge deci, u školi, u blizini škole ili u krivičnoj ustanovi.

Neisplaćivanje plata, dela plate ili neuplaćivanje doprinosa postali su krivično delo, osim ako poslodavac ne može da isplati platu, jer za to na računu nema novca ili njime ne može da raspolaže. Za to krivično delo predviđena je zatvorska kazna do tri godine, a od nje se može osloboditi onaj ko naknadno uplati zaostale plate.

Tajna prilikom ispovesti ponovo je zbog sporazuma s Vatikanom postala nepovrediva, ali ispovednici moraju prijaviti pripremanje krivičnog dela za koje su saznali na ispovesti.

Krivična dela vezana uz seksualno iskorišćavanje dece ubuduće će morati da prijave i članovi porodice počinioca, a rokovi zastarevanja za takva dela, umesto od počinjenog krivičnog dela, teku od punoletnosti žrtve.

Novo krivično delo je i obesna vožnja na putevima, odnosno ugrožavanje života zbog kršenja saobraćajnih propisa, vožnje pod uticajem droge ili najmanje 1,5 promila alkohola u krvi, vožnje u zabranjenom smeru, preticanje kolone na nepreglednom mestu ili vozeći 50 kilometara na sat iznad dozvoljene brzine. Ta će se krivična dela kažnjavati s tri godine zatvora.

Onaj ko pred drugim za nekog iznese činjeničnu tvrdnju koja može štetiti njegovoj časti ili ugledu, kazniće se novčanom kaznom do 180 dnevnica, a do 360 dnevnica ako to učini putem medija ili interneta, na javnom skupu ili na drugi način kojim bi sramoćenje postalo pristupačno većem broju osoba.

Od sad će se kažnjavati mobing i nasilje u porodici, a produžena je kazna i za primanje i davanje mita s dosadašnjih šest meseci do pet godina na najmanje jednu do osam godina zatvora.

Izvor: Tanjug