Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

RAD RTGS SISTEMA, KLIRING SISTEMA I SISTEMA MEĐUBANKARSKOG I MEĐUNARODNOG KLIRINGA PLAĆANJA U DEVIZAMA U NOVEMBRU


U RTGS sistemu i kliring sistemu Narodne banke Srbije je, za 20 radnih dana u novembru, realizovano ukupno 16,0 miliona plaćanja. Od ukupnog broja plaćanja, 4,4 miliona, ili 27,4%, čine nalozi za plaćanje u kliringu, a 11,6 miliona, ili 72,6%, nalozi za plaćanje u RTGS sistemu. Prosečan dnevni broj plaćanja bio je 798.416, od čega se 579.885 odnosi na plaćanja u RTGS sistemu, a 218.531 na plaćanja u kliringu.

Vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 4.368,2 milijarde dinara, a vrednost prometa u kliringu 35,0 milijardi dinara, ili 0,8% ukupne vrednosti.

Prosečna dnevna vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 218,4 milijarde dinara, a prosek vrednosti prometa u kliringu 1,7 milijardi dinara.

Tokom 10.815 minuta produkcije RTGS sistema i kliring sistema nije bilo zastoja, pa je raspoloživost sistema bila 100%.

U sistemu međubankarskog i međunarodnog kliringa plaćanja u devizama realizovano je ukupno 3.866 plaćanja, u vrednosti od 32.159.911,62 evra. Sistem je radio bez zastoja, pa je raspoloživost iznosila 100%.

Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 2.12.2013.