Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

KRETANJE EKONOMSKE I SPOLJNOTRGOVINSKE AKTIVNOSTI


Industrijska proizvodnja je u oktobru 2012, prema desezoniranim podacima, ostvarila rast od 3,2% dsz. u odnosu na prethodni mesec, dok je u odnosu na isti mesec prethodne godine bila viša za 1,6%. Posmatrano prema strukturi, prerađivačka industrija beleži rast od 4,1% mg., dok sektori rudarstva i snabdevanja električnom, energijom, gasom i parom beleže pad od 6,9% mg. i 5,2% mg., respektivno.

Prerađivačka industrija je, prema desezoniranim podacima, u oktobru imala rast od 3,7%. U okviru prerađivačke industrije, najveći pozitivan doprinos ukupnoj industriji potiče od proizvodnje derivata nafte, proizvodnje računara i elektronskih proizvoda, a primetan je i pozitivan doprinos proizvodnje motornih vozila. S druge strane, najveći negativan doprinos ukupnoj industriji dala je proizvodnja duvanskih proizvoda.

Promet robe u trgovini na malo je u oktobru, na međugodišnjem nivou, bio realno niži za 10,5%.

Prema desezoniranim podacima Republičkog zavoda za statistiku, u oktobru je ostvaren rast izvoza robe u evrima od 0,8% i rast uvoza od 4,7%. Međugodišnje posmatrano, u oktobru je robni izvoz, izražen u evrima, povećan za 16,4%, a uvoz za 10,7%. Prvo mesto na listi izvoznih proizvoda u oktobru zauzima izvoz automobila, dok istovremeno uvoz delova i pribora za motorna vozila zauzima prvo mesto na listi uvoznih proizvoda. 

Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 2.12.2012.