Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

IZMENAMA PENZIONIH PROPISA POOŠTRENI USLOVI ZA ODLAZAK U PENZIJU U 2013.GODINI


  • Za muškarce se povećava samo starosna granica, a žene će morati i da rade četiri meseca duže.

Branislav Rašić, pomoćnik direktora Sektora za ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja smatra da izmene, predviđene izmenama Zakona o penzijsko invalidskom osiguranju neće navesti ljude da pohrle u filijale PIO fonda, jer veruje da su oni koji ispunjavaju uslove već podneli zahtev za penziju.

  • Pomoćnik direktora Rašić je u izjavi Tanjugu napomenuo da će osiguranici koji ispunjavaju uslove, a ne podnesu zahtev do 30. decembra u penziju ići po novim pravilima.

"Da bi ostvarila pravo na penziju u 2013. žena će morati da ima četiri meseca radnog staža više, kao i godina, odnosno 35,4 godina staža i 53,4 godine života", precizirao je Rašić.

Kada su muškraci u pitanju, menja se samo uslov pogledu godina života – povećava se na 54 godine.

Rašić je napomenuo da se i uslovi za porodičnu penziju menjaju tako što se starosna granica uvećava za šest meseci – udovica će morati da ima najmanje 51, a udovac 56 godina.

Promene u beneficiranom radnom stažu

Zakon je propisao promene i kod radnika sa beneficiranim radnim stažom, tako da će, kako je rekao Rašić, osiguranici kojima se staž računa sa uvećanim trajanjem, moći da podnesu zahtev sa navršene 54 godine.

Policijski službenici koji rade na složenim operativnim poslovima, zaposleni u BIA, VOA, VBA i Upravi za izvršenje krivičnih sankcija u 2013. će moći da se penzionišu sa 53,6 godina života i 21 godinom staža, a uslov je da su na radnim mestima sa beneficiranim radnim stažom proveli 11 godina.

Rašić je napomenuo da će ostali policijski službenici, koji imaju beneficiran radni staž, u narednoj godini moći da se penzionišu sa 56 godina.

Sada to još uvek mogu da učine sa 55,8 godina.

"Osnovni uslov za odlazak u starosnu penziju se ne menja, a to je za muškarca 65 godina života i 15 godina staža, a za ženu 60 godina života i 15 godina staža", naglasio je on.

Zakonom je predviđeno da se uslovi za odlazak u penziju postepeno pooštravaju do 2023, kako u pogledu godina života, tako i u pogledu godina staža.

"Tada će biti potrebno da muškarac ima 40 godina staža i najmanje 58 godina života, a žena 38 godina štaža i 58 godina života", ukazao je Rašić.

Rašić je napomenuo da se iz godine u godinu, broj zahteva, ne samo za starosnu penziju, već i za invalidsku i za porodičnu "pomalo smanjuje", dok se prosečna starost "novopečenih" penzionera povećava.

"Interesantno je da je u 2011. povećan i broj korisnika koji odlaze u penziju sa punim stažom", za nekoliko procenata u odnosu na 2010, dodao je Rašić.

Ipak, pun staž ima manje od polovine penzionera – 45, 8 odsto.

Rašić je, govoreći o statističkim podacima iz 2011, ukazao i da žene tri godine duže uživaju u penziji od muškaraca – 19 godina.

Izvor: Tanjug