Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

AKTUELNA SLUžBENA MIšLJENJA


  • Ministarstvo finansija i privrede: MOGUĆNOST SPROVOĐENJA POSTUPKA PRINUDNE NAPLATE PORESKE OBAVEZE NA PENZIJI OBVEZNIKA - Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji: član 92
  • Ministarstvo finansija i privrede: NEPOSTOJANJE ZAKONSKOG OSNOVA DA AKCIONARSKO DRUŠTVO KAO OBVEZNIK POREZA NA IMOVINU NA PRAVO SVOJINE NA OBJEKTIMA I PRAVO KORIŠĆENJA NA GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU U DRŽAVNOJ SVOJINI, KONSTITUISANA U KORIST AKCIONARSKOG DRUŠTVA, OSTVARI PORESKO OSLOBOĐENJE U SRAZMERI SA UČEŠĆEM REPUBLIKE SRBIJE U OSNOVNOM KAPITALU - Zakon o porezima na imovinu: član 2
  • Ministarstvo omladine i sporta: POSLEDICE NEUSKLAĐIVANJA POSTOJEĆIH ORGANIZACIJA U OBLASTI SPORTA SA ZAKONOM O SPORTU - Zakon o sportu: član 188
  • Uprava carina: DOKUMENTA POTREBNA PRILIKOM UVOZA RADIO OPREME I TELEKOMUNIKACIONE TERMINALNE OPREME - Pravilnik o radio opremi i telekomunikacionoj terminalnoj opremi: član 18
  • Uprava carina: PRODUŽENA MOGUĆNOST UVOZA POŠILJAKA BILJA - DRVNE GRAĐE PREKO DRUMSKOG GRANIČNOG PRELAZA JABUKA DO 1.3.2013. GODINE - Zakon o zdravlju bilja: čl. 67 i 68
Izvor: Paragraf Lex