Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PROPISI


 • POSEBNI PROTOKOL ZA ZAŠTITU DECE OD ZLOSTAVLJANJA I ZANEMARIVANJA U USTANOVAMA SOCIJALNE ZAŠTITE
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA VRANJA ZA 2012. GODINU ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 32/2011 i 32/2012)
 • ODLUKA O OSNIVANJU BUDŽETSKOG FONDA ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE NA TERITORIJI GRADA VRANJA ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 32/2012)
 • REŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA ODLUČIVANJE O DODELI SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE NA TERITORIJI GRADA VRANJA ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 32/2012)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA JAVNOG NADMETANJA ZA DAVANJE U ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 32/2012)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU STRUČNE KOMISIJE ZA IZRADU GODIŠNJEG PROGRAMA ZAŠTITE, UREĐENJA I KORIŠĆENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 32/2012)
 • ODLUKA O IMPLEMENTACIJI PROJEKTA "UNAPREĐENJE POSLOVNOG OKRUŽENJA NA LOKALNOM NIVOU KROZ REGULATORNU REFORMU U GRADU NOVOM PAZARU" KOMPONENTA 2 PROJEKTA ("Sl. list grada Novog Pazara", br. 11/2012)
 • ODLUKA O IZBORU KOMISIJE ZA PRIBAVLJANJE, OTUĐENJE NEPOKRETNOSTI I DAVANJA U ZAKUP STVARI U JAVNOJ SVOJINI ("Sl. list grada Novog Pazara", br. 10/2012 i 11/2012)
 • ODLUKA O IZMENI OSNIVAČKOG AKTA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD NOVI PAZAR ("Sl. list grada Novog Pazara", br. 11/2012)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU PROSTORA ZA PRIVREMENI SMEŠTAJ INTERNO RASELJENIH LICA - ROMSKE NACIONALNOSTI ("Sl. list grada Novog Pazara", br. 11/2012)
 • ODLUKA O OSNIVANJU DOMA ZDRAVLJA NOVI PAZAR ("Sl. list grada Novog Pazara", br. 2/2012 i 11/2012 - ispr.)
 • ODLUKA O OSNIVANJU DOMSKOG ODELJENJA ZA ODRASLE I STARIJE "NOVI PAZAR" ("Sl. list grada Novog Pazara", br. 11/2012)
 • ODLUKA O POSEBNIM I STALNIM RADNIM TELIMA SKUPŠTINE GRADA NOVOG PAZARA ("Sl. list grada Novog Pazara", br. 17/2008, 6/2009, 11/2009 i 5/2011)
 • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADA NOVOG PAZARA ZA 2011. GODINU ("Sl. list grada Novog Pazara", br. 11/2012)
 • POSLOVNIK SKUPŠTINE GRADA NOVOG PAZARA ("Sl. list grada Novog Pazara", br. 16/2008, 17/2008 - ispr., 17/2008, 2/2009, 11/2009, 5/2011 i 11/2012)
 • PRAVILNIK O KOEFICIJENTIMA IZABRANIH, IMENOVANIH I POSTAVLJENIH LICA U ORGANIMA GRADA NOVOG PAZARA I ZAPOSLENIH U GRADSKIM UPRAVAMA I STIMULATIVNOM NAGRAĐIVANJU I DODACIMA NA PLATE ZAPOSLENIH U ORGANIMA GRADA I GRADSKIM UPRAVAMA ("Sl. list grada Novog Pazara", br. 2/2012 i 11/2012)
 • PRAVILNIK O ORGANIZACIJI RADA DOKTORA MEDICINE ZA STRUČNO UTVRĐIVANJE VREMENA I UZROKA SMRTI UMRLIH VAN ZDRAVSTVENE USTANOVE I IZDAVANJE POTVRDE O SMRTI ("Sl. list grada Novog Pazara", br. 11/2012)
 • PROGRAM ZAŠTITE, KORIŠĆENJA I UREĐENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA ZA TERITORIJU GRADA ČAČKA ZA 2012. GODINU ("Sl. list grada Čačka", br. 19/2012)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA POVEĆANJE CENE PREVOZA PUTNIKA U GRADSKOM I PRIGRADSKOM SAOBRAĆAJU ("Sl. list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva", br. 26/2012)
 • REŠENJE O JAVNIM PARKIRALIŠTIMA ("Sl. list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva", br. 26/2012)
 • REŠENJE O ZONIRANJU JAVNIH PARKIRALIŠTA ("Sl. list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva", br. 26/2012)
Izvor: Paragraf Lex