Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraIZMENE ZAKONA O ODUZIMANJU IMOVINE PROISTEKLE IZ KRIVIČNOG DELA: Imovina može da bude privremeno oduzeta tokom krivičnog postupka, ali tek posle pravosnažne osude i odluke o trajnom oduzimanju imovine stečene kriminalom, država će moći da otuđi pokretne i nepokretne stvari osuđenika


Direkcija za upravljanje oduzetom imovinom ubuduće neće moći da prodaje privremeno oduzetu imovinu od okrivljenih

To je suštinska promena u Zakonu o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela, na čijim izmenama i dopunama radi stručni tim Ministarstva privrede i državne uprave, jer je ocenjeno je da je taj zakon nedorečen i da su neke njegove odredbe neustavne, piše " Politika".

Cilj je, navodi list, da pretpostavka nevinosti na ovaj način bude poštovana u punoj meri, tako da se na javnoj licitaciji ne mogu naći nameštaj, tehnika i umetnički predmeti koji su privremeno oduzeti od optuženih, jer se oni do pravosnažnosti presude ne mogu smatrati krivim. Biće izmenjene i odredbe o korišćenju privremeno oduzetih nepokretnosti.

Za direktora Direkcije za upravljanje oduzetom imovinom imenovana je Biljana Pavlović, bivša sudija kritičar ranijeg Opštinskog suda u Pančevu, umesto dosadašnjeg direktora Jugoslava Stojiljkovića.

Izvor: Tanjug, Politika