Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:


• KOMENTARI IZMENA I DOPUNA ZAKONA OBJAVLJENIH U "SL. GLASNIKU RS", BR. 93/2012 KOJI SE ODNOSE NA REFORMU REGULATORNIH TELA: • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, Zakon o prestanku važenja Zakona o Fondu za zaštitu životne sredine, Zakon o izmenama Zakona o hemikalijama, Zakon o izmenama i dopunama Zakona o energetici, Zakon o izmenama i dopunama Zakona o turizmu, Zakon o izmenama i dopunama Zakona o duvanu, Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti od jonizujućih zračenja i o nuklearnoj sigurnosti •
• POSLEDICE PROPUŠTANJA UREĐENJA UNUTRAŠNJEG NADZORA U JAVNOM AKCIONARSKOM DRUŠTVU
• INSTITUTI NESPOJIVOSTI FUNKCIJA, ODNOSNO SUKOBA INTERESA U POGLEDU ODNOSA IZMEĐU FUNKCIJE ODBORNIKA U SKUPŠTINI GRADA BEOGRADA, ODNOSNO ODBORNIKA U SKUPŠTINI GRADSKE OPŠTINE I DRUGIH FUNKCIJA U ORGANIMA GRADA, ODNOSNO GRADSKIH OPŠTINA: • Sa posebnim osvrtom na odnos funkcije odbornika u Skupštini grada Beograda sa drugim funkcijama u organima gradskih opština •

Izvor: Paragraf Lex