Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SLUŽBENI GLASNIK RS, BROJ 77 OD 2.9.2013/ODABRANI DOKUMENTI


 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, "VELETABAK" D.O.O. NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 77/2013)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA, JULIETA D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 77/2013)
 • ODLUKA DRŽAVNOG VEĆA TUŽILACA BROJ A 405/13 ("Sl. glasnik RS", br. 77/2013)
 • ODLUKA O DODELI MANDATA NARODNIH POSLANIKA RADI POPUNE UPRAŽNJENIH POSLANIČKIH MESTA U NARODNOJ SKUPŠTINI ("Sl. glasnik RS", br. 77/2013)
 • ODLUKA O OTVARANJU KANCELARIJE U BEJRUTU AMBASADE REPUBLIKE SRBIJE U DAMASKU ("Sl. glasnik RS", br. 77/2013)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O VRSTI, OBLIKU I NAČINU STAVLJANJA DRŽAVNIH ŽIGOVA KOJI SE UPOTREBLJAVAJU PRI OVERAVANJU MERILA ("Sl. glasnik RS", br. 77/2013)
 • PRAVILNIK O OBRASCU PORESKE PRIJAVE O OBRAČUNATOM I PLAĆENOM POREZU SAMOOPOREZIVANJEM I PRIPADAJUĆIM DOPRINOSIMA OD STRANE FIZIČKOG LICA KAO PORESKOG OBVEZNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 77/2013)
 • REŠENJE BROJ 740-05-00115/2013-22 ("Sl. glasnik RS", br. 77/2013)
 • REŠENJE BROJ 740-05-00254/2012-22 ("Sl. glasnik RS", br. 77/2013)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZMENU PROGRAMA POSLOVANJA SA FINANSIJSKIM PLANOM INFORMACIONO-KOMUNIKACIONE USTANOVE "AKADEMSKA MREŽA REPUBLIKE SRBIJE – AMRES" ZA 2013. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 77/2013)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA DIREKCIJE ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I IZGRADNJU U ĆIĆEVCU – JP ("Sl. glasnik RS", br. 77/2013)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA DIREKCIJE ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE, PUTEVE I IZGRADNJU OPŠTINE KOCELJEVA, JP KOCELJEVA ("Sl. glasnik RS", br. 77/2013)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "JP DIREKCIJE ZA UPRAVLJANJE I RAZVOJ NIŠKE BANJE" ("Sl. glasnik RS", br. 77/2013)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA RADIO "ĆIĆEVAC" ("Sl. glasnik RS", br. 77/2013)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE DELATNOSTI "TOPLICA" KURŠUMLIJA ("Sl. glasnik RS", br. 77/2013)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JKP "PROGRES" KOCELJEVA ("Sl. glasnik RS", br. 77/2013)
 • REŠENJE O IMENOVANJU SUDSKOG VEŠTAKA ("Sl. glasnik RS", br. 77/2013)
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR POLITIČKIH STRANAKA ("Sl. glasnik RS", br. 77/2013)
 • REŠENJE O USTUPANJU ROBE BEZ NAKNADE, 05 BROJ 404-7089/2013 ("Sl. glasnik RS", br. 77/2013)
 • REŠENJE O USTUPANJU ROBE BEZ NAKNADE, 05 BROJ 404-7090/2013 ("Sl. glasnik RS", br. 77/2013)
 • REŠENJE O USTUPANJU ROBE BEZ NAKNADE, 05 BROJ 404-7091/2013 ("Sl. glasnik RS", br. 77/2013)
 • REŠENJE O USTUPANJU ROBE BEZ NAKNADE, 05 BROJ 404-7092/2013 ("Sl. glasnik RS", br. 77/2013)
 • REŠENJE O USTUPANJU ROBE BEZ NAKNADE, 05 BROJ 404-7093/2013 ("Sl. glasnik RS", br. 77/2013)
 • REŠENJE O USTUPANJU, BEZ NAKNADE, KOMESARIJATU ZA IZBEGLICE I MIGRACIJE STVARI ODUZETIH U POSTUPKU TERENSKE KONTROLE ("Sl. glasnik RS", br. 77/2013)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI, RADI IZGRADNJE ULICE U ŠAPCU ("Sl. glasnik RS", br. 77/2013)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU NEPOKRETNOSTI, U CILJU PROŠIRENJA GROBLJA U SOKOBANJI ("Sl. glasnik RS", br. 77/2013)
 • ODLUKA O IZBORU ČLANOVA VLADE ("Sl. glasnik RS", br. 77/2013)
Izvor: Paragraf Lex