Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR


KOMENTAR NAJNOVIJIH DOPUNA PRAVILNIKA O ODREĐIVANJU CARINSKIH ORGANA ZA CARINJENJE ODREĐENIH VRSTA ROBE ILI SPROVOĐENJE ODREĐENIH POSTUPAKA - "Sl. glasnik RS", br. 76/2013

KURSNA LISTA ZA OBRAČUN CARINSKIH DAŽBINA ZA PERIOD OD 2.9. DO 8.9.2013. GODINE

SPOLJNOTRGOVINSKI ROBNI PROMET REPUBLIKE SRBIJE: • Jul 2013. godine

UTICAJ STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANJU EU NA STOPE CARINE: • Sporazum je stupio na snagu 1. septembra 2013. godine, a primena rokova utvrđenih od početka primene Prelaznog trgovinskog sporazuma nastaviće se bez prekida i nakon prestanka njegovog važenja •

Izvor: Paragraf Lex