Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

AKTUELNA SLUžBENA MIšLJENJA


  • Ministarstvo finansija i privrede: PORESKI TRETMAN PROMETA DOBARA I USLUGA IZ OBLASTI GRAĐEVINARSTVA KOJI OBVEZNIK PDV - IZVOĐAČ RADOVA VRŠI INVESTITORU - LICU IZ ČLANA 9. STAV 1. ZAKONA O PDV - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 10
  • Uprava carina: UVOZ POŠILJAKA BILJA - DRVNE GRAĐE PREKO DRUMSKOG GRANIČNOG PRELAZA JABUKA - CARINSKI REFERAT JABUKA U PERIODU OD 1.8.2013. GODINE DO 30.11.2013. GODINE - Zakon o zdravlju bilja čl. 66 i 67
Izvor: Paragraf Lex