Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ROKOVI ODREĐENI UREDBAMA KOJI NASTUPAJU U SEPTEMBRU 2013. GODINE


UREDBA O BLIŽIM KRITERIJUMIMA ZA ODREĐIVANJE STEPENA TAJNOSTI "POVERLJIVO" I "INTERNO" U BEZBEDNOSNO-INFORMATIVNOJ AGENCIJI ("Sl. glasnik RS", br. 70/2013)

• Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. septembra 2013. godine.

UREDBA O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU DODELE PRIZNANJA ZA VRHUNSKI DOPRINOS NACIONALNOJ KULTURI, ODNOSNO KULTURI NACIONALNIH MANJINA ("Sl. glasnik RS", br. 36/2010)

• Komisija za utvrđivanje predloga za dodelu priznanja umetnicima, odnosno stručnjacima u kulturi za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi, odnosno kulturi nacionalnih manjina utvrđuje predlog za dodelu Priznanja umetnicima, odnosno stručnjacima u kulturi za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi, odnosno kulturi nacionalnih manjina na osnovu javnog poziva koji raspisuje Ministarstvo nadležno za kulturu najkasnije do 1. septembra tekuće godine za godinu u kojoj se dodeljuje priznanje iz člana 1. ove uredbe.

UREDBA O IZDAVANJU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE "NEDELJA SOLIDARNOSTI" ("Sl. glasnik RS", br. 72/2013)

• Na poštanske pošiljke u unutrašnjem poštanskom saobraćaju, osim na pošiljke novina i časopisa, plaća se doplatna poštanska marka "Nedelja solidarnosti" od 14. do 21. septembra 2013. godine.

UREDBA O USLOVIMA ISPORUKE I SNABDEVANJA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM ("Sl. glasnik RS", br. 63/2013)

• Ekvivalentni broj časova korišćenja obračunske snage iznosi:

- za domaćinstvo od 1. oktobra do 31. marta - 120 časova mesečno, odnosno 240 časova ako se za grejanje prostorija koristi električna energija;

- za domaćinstvo od 1. aprila do 30. septembra - 120 časova mesečno;

UREDBA O USLOVIMA I NAČINU DODELE I KORIŠĆENJA KREDITNIH SREDSTAVA ZA PODSTICANJE KVALITETA TURISTIČKE PONUDE ("Sl. glasnik RS", br. 22/2013 i 68/2013)

• Zahtev za korišćenje kreditnih sredstava naročito sadrži: osnovne podatke o podnosiocu zahteva, osnovne podatke o projektu, plan finansiranja projekta i vreme realizacije projekta.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se dokumentacija definisana Konkursom za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta ugostiteljske ponude iz oblasti turizma.

Zahtev i dokumentacija iz st. 1. i 2. ovog člana podnose se u dva primerka Ministarstvu, putem pošte, odnosno preko pisarnice Ministarstva. Podnosilac zahteva može da ostvari pravo na korišćenje kreditnih sredstava samo po jednom zahtevu u toku budžetske godine.

Krajnji rok za podnošenje zahteva je 1. septembar tekuće godine.

• Otplata kreditnih sredstava vršiće se u tromesečnim anuitetima koji dospevaju 31. marta, 30. juna, 30. septembra i 31. decembra u godini.

Izvor: Redakcija, 1.9.2013.