Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraKRETANJE EKONOMSKE I SPOLJNOTRGOVINSKE AKTIVNOSTI


Industrijska proizvodnja je u julu 2012, prema desezoniranim podacima, imala pad od 1,1% u odnosu na prethodni mesec, a u odnosu na isti mesec prethodne godine pad od 4,0%. Međugodišnji pad, posmatrano po sektorima, u prerađivačkoj industriji iznosi 6,2%, a u sektoru snabdevanja električnom energijom, gasom i parom 2,7%. Istovremeno, sektor rudarstva je ostvario međugodišnji rast aktivnosti od 19,4%.

Prerađivačka industrija je, prema desezoniranim podacima, u julu zabeležila pad od 2,5%. U okviru nje, najveći negativan doprinos ukupnoj industriji potiče od proizvodnje koksa i derivata nafte. S druge strane, najveći pozitivan doprinos ukupnoj industriji potiče od proizvodnje prehrambenih proizvoda i pića.

Promet robe u trgovini na malo je u julu na međugodišnjem nivou bio realno niži za 5,7%.

Prema desezoniranim podacima Republičkog zavoda za statistiku, u julu je ostvaren rast izvoza robe u evrima od 2,2%, kao i rast uvoza od 0,2%. Međugodišnje posmatrano, u julu je robni izvoz, izražen u evrima, povećan za 3,3%, a uvoz za 4,2%.

Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 2.9.2012.