Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraPRELIMINARNI NALAZ ZAŠTITNIKA GRAĐANA O POŠTOVANJU PRAVA ZAPOSLENIH U ADMINISTRACIJI I JAVNIM SLUŽBAMA U KURŠUMLIJI


Zbog interesovanja javnosti, Zaštitnik građana daje preliminarni nalaz kontrole poštovanja prava zaposlenih u administraciji i javnim službama u Kuršumliji.

Zaštitnik građana Saša Janković je, pošto je razmotrio sve podatke i okolnosti koje je prikupila stručna služba ombudsmana, ocenio da je u organizovanju posla u administraciji i javnim službama u Kuršumliji bilo propusta i nepravilnosti prema pojedinim zaposlenim koji su angažovani na čišćenju objekata i prostora, ali i da su stranački motivi i sklonosti, koji ne bi smeli da budu vidljivi u radu organa i zaposlenih u javnoj vlasti i službama, izuzetno veliki i prisutni sa svih strana, uključujući i zaposlene.

Organizacija rada nije u svemu bila saglasna propisima i načinjeni su propusti koji su za posledicu imali nepravilan tretman pojedinih zaposlenih. Osećaj diskriminacije, koji su neki od njih imali, ublažen je time što je opštinsko rukovodstvo, na čelu sa predsednikom opštine, naknadno i samo uzelo učešća u rasčišćavanju grada, što je Zaštitnik građana i preporučio. Nadležne inspekcije - inspekcija rada i upravna inspekcija, preduzeće mere iz svoje nadležnosti kako bi se ispravili propusti u poštovanju propisa u radu. Međutim, politizacija koja izbija iz svake pore opštinske administracije, činjenica da se za svakog službenika, rukovodioca, radnika obezbeđenja i čistača, zna iz koje je stranke i da su pojedine službe praktično u potpunosti popunjene članovima istih stranaka, dubok je problem koji, ima razloga za sumnju, ne potresa samo Kuršumliju. Zbog toga će zaštitnik građana pripremiti i objaviti širi izveštaj o ovom događaju.

Izvor: Vebsajt Zaštitnika građana, 2.9.2012.