Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraAKO NEMA "SVEŽIH" INVESTICIJA, NEMA NI NOVE PROIZVODNJE


Rast društvenog proizvoda u direktnoj je vezi sa ostvarenim prilivom deviza, pa, ako nema "svežih" investicija, nema ni nove proizvodnje, pišu Večernje novosti.

Nažalost, Srbija nije zemlja koja, poput Grčke ili Hrvatske, svakog leta ostvaruje velike devizne prihode od turističke sezone. Računa se da možemo biti srećni ako ove godine od turizma imamo priliv od milijardu evra.

Izvor: Novosti