Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRIMENA SPORAZUMA O SLOBODNOJ TRGOVINI NAKON PRISTUPANJA REPUBLIKE HRVATSKE EVROPSKOJ UNIJI 1.7.2013. GODINE


Uprava carina je na svojoj zvaničnoj internet prezentaciji objavila tekst pod nazivom "Pristupanje Hrvatske Evropskoj uniji - Izmena" koji prenosimo u nastavku ove vesti.

"PREDMET: Primena sporazuma o slobodnoj trgovini nakon pristupanja R. Hrvatske Evropskoj uniji 1.7.2013.

Zaključkom Vlade 05 broj 337-5210/2013 od 25.06.2013. godine, konstatovano je da stupanjem na snagu Sporazuma o pristupanju Republike Hrvatske Evropskoj uniji 1. jula 2013. godine, počev od tog datuma, prestaje obaveza primene Sporazuma o izmeni i pristupanju Sporazumu o slobodnoj trgovini u Centralnoj Evropi ("Sl. Glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 88/07 i 8/11 - dodatni protokol, Aneks 10.5), u daljem tekstu CEFTA sporazum, prema Republici Hrvatskoj i prema pravnim i fizičkim licima Republike Hrvatske, u pogledu prava koja proističu iz tog sporazuma, u skladu sa članom 51. stav 3 Aneksa I CEFTA sporazuma. Zaključkom je dalje konstatovano da stupanjem na snagu Sporazuma o pristupanju Republike Hrvatske Evropskoj uniji 1. jula 2013. godine i pristupanjem Republike Hrvatske Ugovoru o funkcionisanju EU, nastaje obaveza primene Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", broj 83/08), u daljem tekstu Prelazni sporazum, prema Republici Hrvatskoj i prema fizičkim i pravnim licima Republike Hrvatske, u skladu sa članom 56. stav 1. Prelaznog sporazuma, odnosno članovima 46. i 48. Prelaznog sporazuma..."

Kompletan tekst možete preuzeti putem linka http://www.upravacarina.rs/cyr/Zakoni/PristupanjeHrvatskeEU.pdf (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Uprave carina, 2.7.2013.