Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

RAD RTGS SISTEMA, KLIRING SISTEMA I SISTEMA MEĐUBANKARSKOG I MEĐUNARODNOG KLIRINGA PLAĆANJA U DEVIZAMA U JUNU 2013.


U RTGS i kliring sistemu Narodne banke Srbije u junu je, za 20 radnih dana, realizovano ukupno 15,3 miliona plaćanja. Od ukupnog broja plaćanja, 4,6 miliona, ili 29,9%, čine nalozi za plaćanje u Kliringu, a 10,7 miliona, ili 70,1%, nalozi za plaćanje realizovani u RTGS sistemu.

Prosečan dnevni broj plaćanja bio je 764.150, od čega se 536.013 odnosi na plaćanja u RTGS, a 228.136 na plaćanja u kliringu.

Vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 4.933 milijarde dinara, dok je vrednost prometa u kliringu iznosila 37,6 milijardi dinara, ili 0,8% ukupne vrednosti.

Prosečna dnevna vrednost prometa u RTGS iznosila je 246,6 milijardi dinara, a prosek vrednosti prometa u kliringu bio je 1,9 milijardi dinara.

Tokom 10.830 minuta produkcije RTGS i kliring sistema nije bilo zastoja, pa je raspoloživost sistema bila 100%.

U sistemu međubankarskog i međunarodnog kliringa plaćanja u devizama realizovano je ukupno 3.329 plaćanja, u vrednosti od 32.394.123,3 evra. I ovaj sistem je radio bez zastoja sa raspoloživošću od 100%.

Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 2.7.2013.