Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraANEM TRAŽI OD SOKOJA DA PRILIKOM FAKTURISANJA OBRAČUNA POPUSTE NA NAKNADE ZA EMITERE


Asocijacija nezavisnih elektronskih medija zatražila je od Organizacije muzičkih autora Srbije (SOKOJ) da obračuna popuste na naknade za emitere.

Jer je krajem prošle nedelje, na adrese radio i TV stanica u Srbiji poslala profakture sa veoma visokim obračunom naknada za korišćenje muzičkih dela što, navodi ANEM, predstavlja neprimeren pritisak na emitere u Srbiji.

``Nakon ANEM-ovog krajnje konstruktivnog predloga Sokoju od 6. juna ove godine, koji je sugerisao modele rešenja još dva sporna pitanja, konkretno načina izmirenja duga za period od početka godine, kao i mehanizma obračuna popusta za uredno dostavljanje spiskova emitovanih dela do najavljenog puštanja u rad Sokojeve on-line aplikacije za popunjavanje muzičkih ''košuljica``, Sokoj gotovo mesec dana odlaže bilo kakav konkretan odgovor,.``

``Pravdajući to službenim putevima i godišnjim odmorima, a na kraju stanicama šalje i profakture sa punim iznosima naknada obračunatim bez ikakvih popusta, odnosno čak i bez onih koje je sam Sokoj predlagao i koji su u dosadašnjim pregovorima praktično usaglašeni``, navodi se u saopštenju.

ANEM zato ukazuje da ne može da podrži obračune naknada koji se ovih dana dostavljaju stanicama, niti da pozove stanice da takve obračune prihvate.

ANEM još jednom poziva Sokoj da bez odlaganja napravi novi obračun naknada koji bi uvažio popuste u skladu sa dogovorima postignutim tokom prethodnih pregovora, i posebno u skladu sa poslednjim predlogom ANEM-a od 6. juna ove godine

Izvor: Tanjug