Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SLUŽBENI GLASNIK RS, BROJ 48 OD 31.5.2013/ ODABRANI DOKUMENTI


 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STANDARDNOM KLASIFIKACIONOM OKVIRU I KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM ("Sl. glasnik RS", br. 48/2013)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU VOĐENJA RAČUNA ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA I RASPORED SREDSTAVA SA TIH RAČUNA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2013)
 • PRAVILNIK O KONAČNOM USKLAĐIVANJU MESEČNOG NOVČANOG PRIMANJA, DODATKA ZA NEGU I NOVČANE NAKNADE ZA VREME PROFESIONALNE REHABILITACIJE ZA 2012. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 48/2013)
 • PRAVILNIK O KORIŠĆENJU PODSTICAJA ZA PROIZVODNJU SADNOG MATERIJALA, SERTIFIKACIJU I KLONSKU SELEKCIJU ("Sl. glasnik RS", br. 48/2013)
 • PRAVILNIK O PODSTICAJIMA PROGRAMIMA ZA INVESTICIJE U POLJOPRIVREDI ZA UNAPREĐENJE KONKURENTNOSTI I DOSTIZANJE STANDARDA KVALITETA KROZ PODRŠKU UNAPREĐENJA KVALITETA VINA I RAKIJE ("Sl. glasnik RS", br. 48/2013)
 • PRAVILNIK O PODSTICAJIMA ZA UNAPREĐENJE RURALNE EKONOMIJE KROZ UVOĐENJE I SERTIFIKACIJU SISTEMA BEZBEDNOSTI I KVALITETA HRANE, ORGANSKIH PROIZVODA I PROIZVODA SA OZNAKOM GEOGRAFSKOG POREKLA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2013)
  MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA JT INTERNATIONAL A.D. SENTA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2013)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA, NAČINU I OBRASCU ZAHTEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA REGRES ZA PREMIJU OSIGURANJA USEVA, PLODOVA, VIŠEGODIŠNJIH ZASADA, RASADNIKA I ŽIVOTINJA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2013)
 • REŠENJE O UPISU PROMENE PODATAKA U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA 02-33 BROJ 314-1/13 ("Sl. glasnik RS", br. 48/2013)
 • REŠENJE O UPISU PROMENE PODATAKA U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA 02-33 BROJ 314-2/13 ("Sl. glasnik RS", br. 48/2013)
 • REŠENJE O UPISU PROMENE PODATAKA U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA 02-33 BROJ 314-3/13 ("Sl. glasnik RS", br. 48/2013)
 • REŠENJE O UPISU PROMENE PODATAKA U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA 02-33 BROJ 314-4/13 ("Sl. glasnik RS", br. 48/2013)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆA BUDŽETSKE REZERVE 05 BROJ 401-4477/2013 ("Sl. glasnik RS", br. 48/2013)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE 05 BROJ 401-4350/2013 ("Sl. glasnik RS", br. 48/2013)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE 05 BROJ 401-4351/2013 ("Sl. glasnik RS", br. 48/2013)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE 05 BROJ 401-4462/2013 ("Sl. glasnik RS", br. 48/2013)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE 05 BROJ 401-4464/2013-1 ("Sl. glasnik RS", br. 48/2013)
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE 05 BROJ 401-4478/2013 ("Sl. glasnik RS", br. 48/2013)
 • UPUTSTVO O USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU IZDAVANJA UVERENJA I OVERAVANJU ISPRAVA KOJE PRATE ROBU PRI IZVOZU ILI UVOZU ("Sl. glasnik RS", br. 48/2013)
 • UPUTSTVO O USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU IZDAVANJA UVERENJA O DOMAĆEM POREKLU DOBARA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI ("Sl. glasnik RS", br. 48/2013)
 • ISPRAVKA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2013)
Izvor: Paragraf Lex