Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

AKTUELNA SLUžBENA MIšLJENJA


  • Ministarstvo finansija i privrede: NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE CENOVNIKA USLUGA IZ ČLANA 25. TAČKA 6) PODTAČKA 4) ZAKONA O BUDŽETSKOM SISTEMU - Zakon o lokalnoj samoupravi: član 46
  • Ministarstvo finansija i privrede: OGRANAK I PREDSTAVNIŠTVO PRIVREDNOG DRUŠTVA KAO OBVEZNICI LOKALNE KOMUNALNE TAKSE ZA ISTICANJE FIRME NA POSLOVNOM PROSTORU (FIRMARINE) - Zakon o finansiranju lokalne samouprave: član 16
  • Ministarstvo finansija i privrede: OTVARANJE EVIDENCIONOG RAČUNA RADI UPLATE SREDSTAVA OSTVARENIH OD NOVČANIH KAZNI - Zakon o budžetskom sistemu: član 64
  • Ministarstvo finansija i privrede: ZNAČENJE TERMINA "UGOVORENO" IZ ČLANA 19. TAČKA 4) ZAKONA O BUDŽETSKOM SISTEMU - Zakon o budžetskom sistemu: član 19 stav 1 tačka 4)
  • Republički geodetski zavod: POSTUPAK UPISA PRAVA SVOJINE NA OBJEKTIMA I ZEMLJIŠTU NA OSNOVU ZAKONA O POSEBNIM USLOVIMA ZA UPIS PRAVA SVOJINE NA OBJEKTIMA IZGRAĐENIM BEZ GRAĐEVINSKE DOZVOLE - Zakon o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole : član 1
  • Uprava carina: USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI IZ TARIFE REPUBLIČKIH ADMINISTRATIVNIH TAKSI KOJI SE PRIMENJUJU OD 1.6.2013. GODINE - Zakon o republičkim administrativnim taksama: član 28
Izvor: Paragraf Lex