Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA


 • Ustavni sud: POVREDA PRAVA NA JEDNAKU ZAŠTITU PRAVA PRED APELACIONIM SUDOM - Ustav Republike Srbije: član 36 stav 1
 • Viši prekršajni sud: DONOŠENJE ODLUKA VIŠEG PREKRŠAJNOG SUDA U FORMI PRESUDE ODNOSNO REŠENJA - Zakon o prekršajima: čl. 216, 238 i 240 i čl. 242 do 244
 • Viši sud u Požarevcu: DELIMIČNA OBUSTAVA IZVRŠENJA KAZNE ZATVORA OSUĐENOM - Krivični zakonik: član 51 stav 3
 • Viši sud u Požarevcu: DOZVOLJENOST REVIZIJE PROTIV ODLUKE DRUGOSTEPENOG SUDA O ODBACIVANJU ŽALBE - Zakon o parničnom postupku: član 420 stav 3
 • Viši sud u Požarevcu: NADLEŽNOST OSNOVNOG SUDA U SPORU MALE VREDNOSTI I PORED USTANOVLJENE NADLEŽNOSTI VIŠEG SUDA - Zakon o uređenju sudova: član 23 stav 1 tačka 8)
 • Viši sud u Požarevcu: NEDOPUŠTENOST ŽALBE NA REŠENJE O ODREĐIVANJU PRIVREMENE MERE - Zakon o parničnom postupku: čl. 399 i 478
 • Viši sud u Požarevcu: NEDOZVOLJENOST MOLBE ZA USLOVNI OTPUST PODNETE OD STRANE NEOVLAŠĆENOG LICA - Zakonik o krivičnom postupku: član 522 stav 1
 • Viši sud u Požarevcu: NEISPUNJENOST KUMULATIVNO PROPISANIH USLOVA ZA DONOŠENJE PRESUDE ZBOG IZOSTANKA - Zakon o parničnom postupku: član 351
 • Viši sud u Požarevcu: ODLUČIVANJE SUDA O ZAHTEVU ZA KOJI JE NADLEŽNAN ORGAN UPRAVE - Zakon o parničnom postupku: član 16 i član 361 stav 2 tačka 2)
 • Viši sud u Požarevcu: ODREĐIVANJE PRIVREMENE MERE RADI OBEZBEĐENJA NOVČANOG POTRAŽIVANJA - Zakon o izvršenju i obezbeđenju: član 293
 • Viši sud u Požarevcu: USLOV ZA POKRETANJE POSTUPKA ODREĐIVANJA PRIVREMENE MERE ZA OBEZBEĐENJE NENOVČANOG POTRAŽIVANJA - Zakon o izvršenju i obezbeđenju: čl. 296 i 297
 • Viši sud u Požarevcu: ZABRANA OTUĐENJA I OPTEREĆENJA NEPOKRETNOSTI S OBZIROM NA PRETPOSTAVKU JEDNAKIH UDELA SUPRUŽNIKA U ZAJEDNIČKOJ IMOVINI - Porodični zakon: član 180
 • Privredni apelacioni sud: NEDOPUSTIVOST IZVRŠENJA NA POPISANOJ POKRETNOJ STVARI - Zakon o izvršenju i obezbeđenju: član 101
 • Privredni apelacioni sud: OBAVEZA DONOŠENJA REŠENJA O BANKROTSTVU - Zakon o stečaju: član 131 stav 1
 • Privredni apelacioni sud: OSTVARENJE PRAVA IZLUČNOG POVERIOCA - Zakon o stečaju: čl. 50, 90, 102 i 112
 • Privredni apelacioni sud: OVLAŠĆENJE PROIZVOĐAČA FONOGRAMA DA ZABRANI EMITOVANJE ILI JAVNO SAOPŠTAVANJE IZDATOG FONOGRAMA - Zakon o autorskom i srodnim pravima: član 121
 • Privredni apelacioni sud: POSTUPAK PO PRIJAVI POTRAŽIVANJA - Zakon o stečaju: član 117
 • Privredni apelacioni sud: STEPEN ZAVRŠENOSTI OBJEKTA I MOGUĆNOST INDIVIDUALIZACIJE LOKALA (PREDMETA PRODAJE) - Zakon o osnovama svojinskopravnih odnosa: čl. 18, 21 i 37
Izvor: Paragraf Lex