Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA


 • Privredni apelacioni sud: ARBITRAŽNI SPORAZUM - Zakon o parničnom postupku: član 16
 • Privredni apelacioni sud: FAKULTATIVNI PREKID POSTUPKA - Zakon o parničnom postupku: član 223
 • Privredni apelacioni sud: NAKNADNO OTKLANJANJE NEDOSTATAKA U TUŽBI STEČAJNOG POVERIOCA PROTIV STEČAJNOG DUŽNIKA - Zakon o parničnom postupku: član 292
 • Privredni apelacioni sud: NUŽNO SUPARNIČARSTVO - Zakon o parničnom postupku: član 204
 • Privredni apelacioni sud: OBIM PUNOMOĆJA - Zakon o parničnom postupku: čl. 86 i 88
 • Privredni apelacioni sud: OCENA NALAZA VEŠTAKA, PRILOŽENOG OD STRANKE - Zakon o parničnom postupku: čl. 261 i 271
 • Privredni apelacioni sud: OCENA USLOVA ZA NASTAVAK POSTUPKA - Zakon o parničnom postupku: član 217
 • Privredni apelacioni sud: RAZLIKA APSOLUTNE I STVARNE NENADLEŽNOSTI - Zakon o parničnom postupku: član 17
 • Privredni apelacioni sud: RAZLUČNI POVERILAC KAO UMEŠAČ NA STRANI STEČAJNOG DUŽNIKA - Zakon o parničnom postupku: član 215 stav 1
 • Privredni apelacioni sud: SPREČAVANJE ZLOUPOTREBE PROCESNIH PRAVA - Zakon o parničnom postupku: čl. 9, 181, 182 i 300
 • Privredni apelacioni sud: SUD O PREDLOŽENIM DOKAZIMA MORA ODLUČITI I KADA JE DOŠLO DO PREINAČENJA TUŽBE PROMENOM TUŽBENOG ZAHTEVA - Zakon o parničnom postupku: član 193
 • Privredni apelacioni sud: TUŽBA PROTIV REPUBLIKE SRBIJE U POSTUPKU SMETANJA POSEDA - Zakon o parničnom postupku: član 193
 • Privredni apelacioni sud: UMEŠAČ I POVLAČENJE TUŽBE - Zakon o parničnom postupku: član 215
 • Privredni apelacioni sud: UREDNOST TUŽBE - Zakon o parničnom postupku: član 98 stav 2 i član 192
 • Privredni apelacioni sud: ZAHTEV ZA IZMENU POJEDINAČNOG AKTA - Zakon o parničnom postupku: član 2
 • Privredni apelacioni sud: ZAPISNIK O UVIĐAJU SAOBRAĆAJNE NEZGODE JE JAVNA ISPRAVA - Zakon o parničnom postupku: član 230
Izvor: Paragraf Lex